Tuesday, September 25, 2012

Avalik pöördumine ESLÜ poole tausta põhjendus

Kuivõrd osadele inimestele võib jääda arusaamatuks probleem, et miks kahel järjestikusel nädalal ei saa võistelda FH s ja IPO-s, sisi kirjutaks siin selle pikemalt lahti.
Kui tahta hästi võistelda ning saad aka hea tulemus, sisi tuleb korralikult valmistuda. Arvestdes, et ühe võistluse näol on tegemist RV IPO ga ja Eesti MV-ga ja teisel juhul FH ESLÜ MV-ga kus selgitatakse nö. parimat saksa lambakoera, sisi paratamatult on ju mõlemad oma valdkonna tähtsaimad võistlused,mistõttu oleks loogiline et neile minnakse nö. oma parimat sooritust tegema.FH jälg ja IPO jälg on täiesti erineva iseloomuga. KEs seda harrastanud ei ole, ei pruugi vahest isegi aru saada. Tegelikult erinevad ka treeningud ning ka häälestumine üsna drastiliselt. Kui võtta puhtalt jälje ajamine, sisi FH jäljeks ettevalmistumisel ning häälestumisel on vaja koer saada ajama selliselt, et ta ajaks piisavalt rahulikus tempos, et energiat jaguks 1800 sammu pikkuseks mitmete probleemsete ülesannetega jäljeks. Energiat peab jaguma kogu jäljele ja seetõttu koer ei tohi täöötada samas energias nagu IPO jäljel.  Kuigi täpsus ja meeleolu peavad olema suhteliselt sarnased on sisiki ajamise pilt erinev. Kui koer ajaks FH-d sarnaselt nagu IPO jälge oleks ta peale 1000 sammu sedavõrd väsinud, et kustuks enen lõppu ära.

IPO jäljel hinnatakse jällegi keor ajamise intensiivsust. Välja peab paistma suur töötahe ning intensiivsus (mitte segi ajada tempoga) . Tempo ei tohi olal kiire ja jälje ajamine kiirustav, kuid selles töös peab näha olema intensiivsust. Kui koer ajab jälje ära selliselt, nagu FH-s ning on väga täpne saab ta igal juhul kõrged punktid ka IPO-s kuid kaotab just mingid punktid nö. intensiivuse tõttu.

Kuna need jäljed on erineva iseloomuga, sisi nõuab ka mõlemaks valmistumine nö. koera mõningast ümberprogrammeerimist ehk ajamise pildi muutmist. Selleks kulub üldiselt mingi 2-3 nädalat.

Samas antud juhul on sellise kahe võistluse nii lähedasel paiknemisel veel üks teine ja palju suurem puudus. Nimelt minnes osalema FH võistlusele välistab see täielikult IPO -s osalemise, kuivõrd selelks ei ole lihstalt võimalik valmistuda.
Vaadake järgnevat pilti:
Klikkige see suuremaks, sisi saate probleemist aru. Kui nüüd hakata valmistuma FH-ks, siis enen FH võistlust on kergem nädal, mis tähendab ka vähem treenimist. Kui sellele eelneb aga nö. intensiivne jälje treenimse nädal suurte koormuste ja pikkade jälgedega, siis ilmselgelt ei mahuta sinna enam kuulekuse ja kaitse treeninguid, kuivõrd peale 2000 sammuse jälje tegemist ei ole koer enam selels konditsioonis, et saaks teha näiteks kiireid aporteid või teravat haukuist varjes. Madala energia ja kehvade kiirustega treeningud aga kinnistavad koeras mittesoovitavat käitumist. Teisisõnu vaadates lisatud pilti näete isegi, et sellise paigutusega tähendaks IPO le võistlema minemine seda, et sisuliselt eelneks enen IPOt 2 kerget nädalat. Ehk FH ks puhanud koer puhkaks veel ühe nädala ja ilmselgelt kukuks sellise koera füüsis alla soovitava piiri ja sellest lähtuvalt hakkaks tulema vead. Samas, kui peale FH nö. kerget nädalat võtta koer ja lahmida korralikult kaitset ja kuulekust teha, siis see sööb ära IPO võistlustele vajaliku energia ja ilmselgelt ei tule sealt head tulemust.

Kui vaadata nüüd lisatud pilti, sisi tegelikult annaks see võimaluse kuulekust ja kaitset treenida enne IPO -t sisuliselt 4 nädalat enen. See aga on liiga pikk aeg, et sellistest trennidest oleks sisulist kasu. Mööduva kolme nädalaga oera kuulekuse ja kaitse sooritus kukub sedavõrd (koer häälestub ise) , et IPO kõrgepunktilise ja ilusa soorituse võib sisuliselt maha kanda.

Kui vaadata muu maailma tippusid, siis neil ei ole kahe võistluse vahel kunagi vähem ku 2-3 nädalat isegi siis , kui tegemist on sama alaga. Kuivõrd tihedam võistlemine hakkab sooritust rikkuma ning tipud ei või seda lubada. Üldjuhul on tegelikult võistluste vahe isegi veel olulisemalt pikem.

Loodan, et see põhjendus natuke seletas lahti nö. tagapõhja antud temaatikasse. Ma ütleks lõpetuseks vaid seda, et need inimesed, kes kommenteerivad, et "hea koer peaks saama antud tingimustes hakkama" ning "kui koer juba ajab FH jälge siis ei tohiks olla ju IPO jälg probleemiks". Sellise dinimesed on lihtsalt piisavalt väikese kogemusega ning võhikud või tegelevad koerakoolitusega piisavalt pealiskaudselt et ei suudagi seetõttu probleemi olemust mõista. Loomulikult suudaks ka Merikese Käbi teha need võistluse djärjestikkustel nädalavahetustel ära, kuid kohe mitet ei tahaks minan RV IPO le minna kehva ettevalmistusega koeraga ning saada sealt keskpärast tulemust. Tõeliselt rumal oleks nö. hooaja tähtsaimaile võistlusele minna nö. lihtsalt tegema.


No comments:

Post a Comment