Thursday, October 2, 2014

Isiklikud huvid versus ühingu huvid

Ma olen kogu aeg arvanud, et mida avatum ja lahtisem on Eesti koerasport, seda paremini ta areneb ja seda konkurentsivõimelisem ta on.  See puudutab mitte ainult võistlusi ja eksameid vaid ka tegutsemist stiilis: teeme isiklikes huvides versus teeme kõigi huvides. Möödunud nädala lõpus toimus midagi taolist, millega on kursis väga väike hulk inimesi. Ma leian, et sellised asjad peaksid avalikud olema ja seepärast kajastan seda siin blogis.

Wednesday, October 1, 2014

Üleminekufaas kaitsekoolituses

Üleminekufaas on väljend, mis aina rohkem käib läbi kaitsesoorituste hinnangutest. Iseeensest on see termin üsna vana, sest tegelikult vaatasid kohtunikud üleminekufaasi juba ka varasematel aegadel. Seoses uute IPO eeskirjadega aastal 2012 tõusis aga üleminekufaas lausa kuninglikku staatusesse. Räägiks siin järgnevalt pikemalt sellest äärmiselt lühikesest ajahetkest kaitsesoorituses, mis paraku maksab palju punkte. Kasutan oma loo juures videoid, mida olen kasutanud ka oma kaitsekoolituse loengus üleminekufaasist rääkides.