Tuesday, March 26, 2013

Kas koera või inimese reeglid?

Jätkaks poolelijäänud teemaga seoses koduse eluga ning suhetega koeraga. Kirjutasin sellest siia kaks eelnevat artiklit, mille soovitaks läbi lugeda . Ühes räägin natuke rohkem  seosest hundid ja koerad http://sportkoer.blogspot.com/2013/02/huntidest-karjajuhist-ja-koera.html teises koera domineerimisest http://sportkoer.blogspot.com/2013/03/koera-domineerimisest-karjajuhi.html . Nüüd siis jätkaks pooleli jäänud paigast.

Thursday, March 21, 2013

Jäljetreeningute planeerimisest vol.2

Jätkaks pooleli jäänud teemal. Kui eelmisel korral kirjutasin vigadest ning samuti lotelsin ülesse nö. vajalikud eeldused, siis täna  kirjutaks lahendustest ja annaks nõuandeid. Kes veel ei ole lugenud eelmist kirjutist soovitan seda lugeda, sest sel juhul on täna kirjutatu lihtsamini arusaadav.
Koera koolitamine põhineb hästo suuresti loogikal ning analüüsil. Loomulikult tuleb ka osata õigeid asju tehniliselt õigesti teha ja koera lugeda, kuid mõeldes nö. mitte ühe trenni siseselt, vaid nö. pikema plaani peale, siis taandub kõik planeerimisele. Ma lugesin eelmisel korral ülesse kõik need eeldused, mis on vajalikud heaks jäljetööks. Mõeldes nendele loksubki kõik paika.

Monday, March 11, 2013

Jäljetreeningute planeerimisest.

Jätaks nüüd hetkeks hundi ja karjajuhi jutu ja kirjutaks muul teemal. Edaspidi kindlasti jätkan ka pooleli jäänud teemaga. Kuivõrd jäljehoaeg ei ole vaatamata sügavale lumele enam mägade taga, siis kirjutan täna jäljetreeningute planeerimisest.
Mina kuulun selgelt nende inimeste hulka, kes leiavad, et mõistlikum on õpetada inimesi analüüsima ning iseseisvalt lahendusi leidma, kui probleemide tekkimisel lihtsalt lahendust pakkuda.  Oma senise kogemuse põhjal võin üsna veendunult väita järgnevat. Kui inimesel tekib probleem ning ta ei saa sellest sügavamalt aru ega seosta seda nö. tervikliku pildiga, siis pakkudes antud hetkel laheduse, on vaid aja küsimus, millal inimene leiab ennast taas järgneva probleemi otsas istumas. Seetõttu olen ma üritanud siinsetes artiklites, nagu ka oma loengutes lisaks konkreetsetele lahendustele , õpetada ka inimesi laiemalt mõtlema.

Monday, March 4, 2013

Koera domineerimisest. Karjajuhi staatusest.

Jätkaks alustatud teemal. Lahkaks lahti nii koera domineerimisega haakuvad nüansid, kui ka vaataks suhet koeraga vaatenurgalt - kes teeb reegleid ning kes neid täidab. Kes pole lugenud eelnevat artiklit soovitaks seda teha  http://sportkoer.blogspot.com/2013/02/huntidest-karjajuhist-ja-koera.html