Sunday, September 23, 2012

Avalik pöördumine ESLÜ poole seoses 2013. a FH võistlusegaAvalik pöördumine

Eesti Saksa Lambakoerte ühingu (ESLÜ) juhatuse, koolitustoimkonna ja liikmete poole

Palun muuta 6.-7. juulile 2013 kavandatud ESLÜ FH meistrivõistluste toimumisaega nii, et ka 13.-14. juulil toimuvatel Eesti Kennelliidu IPO Eesti meistrivõistlustel (EKL IPO EMV) ja rahvusvahelisel IPO võistlusel osalejad, s.h mina, saaksime osa võtta ka 2013. aasta ESLÜ FH meistrivõistlustest. 

Kahel järjestikusel nädalavahetusel toimuval erineva iseloomuga suurvõistlusel osalemine pole võimalik.

Kuna EKL IPO EMV ja rahvusvaheline IPO võistluse aeg on juba FCIs (Federation Cynologique International) kinnitatud ning nõusoleku nendel kuupäevadel hindamiseks on andnud ka tunnustatud väliskohtunik Pentti Rapila, siis on selle rahvusvahelise võistluse aja muutmine väga raske.

Taustast

Järgmine aasta on Eesti teenistuskoerte spordis ja koolituses uue verstaposti aasta - esimest korda  korraldatakse meie riigis rahvusvahelised FCI kalendris olevad IPO võistlused. Võistlused toimuvad koos IPO Eesti meistrivõistlustega ja on seetõttu kindlasti suurimad teenistuskoerte võistlused Eestis.

Kuivõrd lähiriikides CACIT i tiitliga võistlusi peaaegu pole (vaid Peterburis), siis  on loota, et siia võistlusele tuleb osalema ka mitmeid piiritaguseid häid koeri. See võistlus on kahtlemata Eesti koeraspordile arengu mõttes väga kasulik, sest võimaldab meie enda sportlastel ja koertel otseses konkurentsis võistelda piiritaguste koertega.  Kordan, antud võistlus on juba kinnitatud ka FCIs ja EKLis 13.-14 juuliks 2013. aastal.

Paraku on ka ESLÜ saatnud EKLi koerte koolitust koordineerivale kogule (EKL-KKK) järgmise aasta võistluskalendri ja kavandanud ESLÜ FH meistrivõistlused 6.-7. juulile – st IPO rahvusvahelisele võistlusele eelnevale nädalavahetusele.  Mis tähendab, et kaks suurvõistlust toimuvad Eestis vaid nädalase vahega. 

Varasematel aastatel on ESLÜ pidanud oma FH meistrivõistlusi septembris-oktoobris, see on traditsioon, millega koerasportlased on arvestanud. Seetõttu on nende võistluste tõstmine juulikuusse vahetult IPO Eesti MVe ja rahvusvahelise IPO ette mitmete koerasportlaste jaoks üllatus. 

Selline kahe suurvõistluse lähestikku toimumine sunnib mitmed IPOt ja FHd harrastavad koerajuhid valiku ette, kus nad peavad valima kahest heast võistlusest vaid ühe. Seejuures pean ka mina, tänavuse EKL IPO EMVte II koha omanik ja tänavune ESLÜ FH meister, tegema kahetsusväärse valiku ühe võistluse kasuks. Sama valiku teevad ka mõned minu treeningkaaslased, kes tuleval aastal FH võistlusteks on ülesastumise kavandanud.

Arvestades rahvusvahelise IPO võistluse kaalu ühe koerasportlase elus ja arengus jääb kaalukausile rahvusvaheline võistlus.
ESLÜ FH meistrivõistluse toimumine hilisemal ajal või traditsioonilisel sügisperioodil selliseid valikuid tegema ei sunniks ja võimaldaks kõigil IPOt ja FHd harrastavatel koeraomanikel mõlemal võistlusel osaleda.

Mis välistab kahel ajaliselt lähestikku toimuval erineval suurvõistlusel osalemise

1. FH ja IPO võistlus nõuavad täiesti erinevat häälestust. FH jälje ajamisel on oluline, et koer jagaks energiat pikemale jäljele ja töötaks rahulikus tempos. Samuti on vajalik koera suurem vastupidavus pika jälje ajamiseks, kuivõrd tal on vaja sooritada 1800 sammu pikkune jälg. IPO jaoks peab koer ajama jälge seevastu intensiivselt ja energilisemalt ning tema töös peab olema näha rohkem teravust.

2. Samas nõuab IPOle häälestamine ka kuulekuse ja kaitse osadega tegelemist. Sellest lähtuvalt toimub IPOks treenimisel võistluseelsel nädalal häälestamine ja koerale antakse puhkust. Eelviimasel nädalal tehakse aga suuremahulisemat tööd, et erinevad alad korralikult tööle saada.

3. Paraku satub see eelviimane nädal just FHks valmistumise nädalale. See nädal peaks olema aga FH võistlust silmas pidades kergem nädal, kus koerale antakse puhkust eelnevatele pikkadele ja intensiivsetele  jäljetreeningutele.

Seega palun ESLÜl valida ESLÜ FH võistluseks uus kuupäev nii, et see toimuks IPO rahvusvahelisest  võistlusest (ja IPO EMVst) vähemalt kaks, veel parem aga kolm nädalat hiljem. 

Kuivõrd Eestis korraldatakse aastas vaid kolm-neli IPO võistlust ja kolm FH võistlust, siis peaks ESLÜl võistluse aja muutmine võimalik olema, sest võistluskalender pole just tihe. 

Sellise sammuga võidaks kogu Eesti koerasport.

Lugupidamisega                                                                                           21.09.2012, Tallinn
Merike Kungla
ESLÜ 2012 FH meister
MTÜ ESLÜ, EKL-KKK, MTÜ Sportkoer liige

Minu pöördumist toetavad:

Kairi Viherpuu - EST IPO CH, EST IPO-FH meister (liikmelisus: ESLÜ, Sportkoer); 
Mari Ojarand - EST IPO CH (ESLÜ  Sportkoer, EKL-KKK eestseisus);
Agle Oissar (ESLÜ juhatuse asendusliige, IPSON, EKL, Sportkoer);
Veiko Väljas (ESLÜ, Sportkoer);
Andres Väliste (Sportkoer):
Aivo Oblikas - EST IPO CH (Sportkoer);
Taivo Maar (Sportkoer);
Reelika Reilson (Sportkoer);
Kristi Roosvald (Sportkoer).

1 comment:

 1. ESLÜ vastus:

  Lgp. Merike Kungla

  ESLÜ edastas oma vastuse Mari Ojarand'i esitatud palvele. Nagu me vastuses
  kirjutasime, kaalusime me juhatuse koosolekul võimalusi nimetatud võistluste
  aja muutmiseks, kuid kahjuks ei leidnud selleks võimalusi.
  Meile tundub, et Merike Kungla ei ole päris aru saanud ESLÜ kui ühingu
  olemusest. ESLÜ (Eesti Saksa Lambakoerte Ühing) ei ole mitte koeraspordi
  klubi vaid saksa lambakoerte tõuühing. Soovitame tutvuda ESLÜ põhikirjaga,
  kus on ESLÜ tegevuseesmärgid täpsemalt välja toodud (põhikiri on saadaval
  ESLÜ kodulehel). Mis puutub ürituste korraldamisse, siis peale koeraspordi
  võistluste korraldame ka saksa lambakoerte erinäitusi, aretuskontrolle,
  koolitusseminare jms. Me ei pea võistluste korraldamist oma ainsaks
  prioriteediks, see on vaid üks meie tegevusaladest.
  ESLÜ on vabatahtlik mittetulundusühing ning ühingu juhatus koosneb samuti
  vabatahtlikest. Me ei saa oma töö eest ei ESLÜ juhatuses ega erinevate
  ürituste korraldamise eest mingit tasu. Seega sõltub meie ürituste
  korraldamine eelkõige vabatahtlike olemasolust ja entusiasmist. Juhatus on
  suutnud enda ümber koondada küllalt heade kogemuste ja oskustega meeskonna,
  kes 2012 a. korraldas 2 erinäitust ja praeguseks 5 võistlust. 2013.aastaks
  oleme võistluste arvu vähendanud 4-ni, kuna mõistame, et rohkem korraldada
  käib meie vabatahtlikel lihtsalt üle jõu. Kaalusime oma võistluskalendrit
  põhjalikult, enne kui selle KKK eestseisusele edastasime ja see vastab meie
  võimalustele.
  ESLÜ FH võistlused tõstsime teadlikult juuli algusesse. Kuna võistlused
  toimuvad traditsiooniliselt rohupõllul, ei ole mõeldav nende tõstmine
  varasemaks ajaks (juuni lõppu) seetõttu, et põllud on niitmata ja hein
  kõrge.
  Augusti algul korraldab ESLÜ Baltimaade saksa lambakoerte üht aasta
  tähtsamat üritust: erinäitust Balti Sieger. Selle suurüritus korraldamisega
  on hõivatud enamik meie meeskonnast ning kindlasti ei korralda me ei Balti
  Siegeri ajal ega nädal aega enne seda ühtegi võistlust. Augusti lõpus
  korraldame traditsiooniliselt ESLÜ IPO meistrivõistlused (kindlasti
  väliskohtunikuga), mis on korralduslikult mahukas ülesanne.
  Septembri teises pooles toimub FCI IPO MM. Kuna WUSV IPO MM toimub sel
  aastal teisel mandril, siis eeldame, et Eesti saksa lambakoertega võistlejad
  ning poolehoidjad/pealtvaatajad on sel aastal just FCI IPO MM-le minemas.
  Peame seda väga oluliseks sündmuseks ning seetõttu ei korralda me septembris
  võistlusi. Oktoobris samuti mitte, selleks ajaks on hooaeg pikalt kestnud
  ning meie vabatahtlikest koosnev korraldusmeeskond juba muude asjadega
  hõivatud ( töö, kool jms).
  ESLÜ koolitustoimkonnal on siiralt hea meel, et meie korraldatud võistlused
  on siiani rohkearvuliseks osutunud – ilmselt näitab see meie korralduse head
  kvaliteeti. Tore, et ka ESLÜ 2013 plaanitud võistlusi nii oluliseks
  peetakse, et koerasportlased lausa avalikke pöördumisi kirjutavad, et igal
  juhul ESLÜ korraldatud võistlustel osaleda saaks. Täname Teid usalduse eest!
  Kahjuks peame Merike Kunglat ja tema kaasvõistlejaid kurvastama: meil ei ole
  eelpool kirjeldatud põhjustel võimalik ESLÜ FH võistluste kuupäeva ümber
  tõsta. Kui Teie koera treeningprogramm ei võimalda mõlemal võistlusel
  osaleda, peate paraku valiku tegema. Me muidugi loodame, et otsustate meie
  võistluse kasuks!
  Ühtlasi soovime tähelepanu juhtuda asjaolule, et KKK kalender on võistluste
  registreerimiseks avatud kuni 1. oktoobrini 2012. Kui leidub aktiivseid
  inimesi, kes soovivad võistelda, tuleb võistlusi ka korraldada.
  Koeraspordiga tegelevaid klubisid on Eestis palju, kindlasti leidub peale
  ESLÜ ka teisi ühinguid ja klubisid, kes sooviksid ja suudaksid FH võistlusi
  korraldada. Soovitame ise aktiivsed olla!
  ESLÜ'l on alati hea meel ka teiste klubide ja ühingute poolt korraldatavate
  võistluste üle, need teevad Eesti koeraspordimaastiku mitmekesisemaks,

  Lugupidamisega
  Külli Soo
  ESLÜ koolitustoimkond

  Meeli Puusepp
  ESLÜ juhatuse esinaine

  ReplyDelete