Friday, June 8, 2012

Kiire lama võistlustel.

Nagu ma olen eelnevalt kirjutanud ka kuulekuse teemades ning päris pikalt rääkisin kuulekuse loengus, mängib koera võistlussoorituses lisaks koera koolitustasemele ka meeletult suurt rolli meeleolu. Soorituse kiirus, täpsus ning läbi selle ka saadavad punktid sõtluvad väga suuresti nii sellest meeleolust, millega koer võistlusplatsile läheb, kui ka konkreetse harjutuse sooritamise meeleolust. Kindlasti on paljud kogenud, et trenniplatsil ehitades harjutuse ülesse palli, postiivse ja negatiivsega on harjutus väga ilus ning korrektne. Samas võistlustel sama tehes on järgi vaid varemed. Heaks näiteks võib lugeda "istu" käsklust, kus trennis istuv koer jääb võistlustel üsna tihti hoopis seisma "istu" käsu saades. Sarnaselt kipub meie muidu nii hea koolitustasemega koer seisas järgi kõndima ning "lama" käsu saades aegalselt lamama ning mõnevõrra roomama. See kõik on tingitud vaid ühest asjast - koer teeb sooritusi väga erinevalt lähtuvalt meeleolust.
Neid faktoreid, mis võistlustel koera meeleolu liigutavad on tegelikult väga palju :
- omaniku stress ja ebatavalised erinevused rutiinis
- pealtvaatajad
- teistsugune platsi paigutus
- helid ja liikumised
- kuumus või vihm
- teised koerad
- üldine müra ja liikumine jne jne.

See loetelu oli vaid väike osa segavatest teguritest. Mõeldes võistluste peale on meil tegelikult kaks erinevat võimalust:
1. koera meeleolu liigub suvaliselt sõltuvalt kõigist neist "segajatest"
2. me juhime koera meeleolu täpselt selliseks, nagu meil vaja on

Koera häälestamisest ning märkidest kirjutasin varem sellistest teemades:
http://sportkoer.blogspot.com/2012/05/markidest-ja-haalestamisest.html
http://sportkoer.blogspot.com/2012/05/markidest-ja-haalestamisest_10.html

Need artiklid puudutasid üldisemat koera võistlusplatsile minekuks häälestamist. Täna räägin ühe harjutuse nö. häälestuse ülesehitusest. Koera sooritus võistlusplatsil peaks olema soovitavalt nagu toru või tunnel. Minnes platsile võtab koerajuht koera meeleolu enda juhtida ehk viib koera nagu tunnelisse, juhib terve soorituste aja ning lõpus lastes meeleolu vabaks nagu väljub tunnelist.. Kui võistlusplatsile minemise märgid loovad koerale nö. hea alguse ehk vajaliku üldisema häälestuse ning viivad koera konditsiooni, et ta suudaks vastu võtta harjutuste iseseisvaid märke, siis igal harjutusel on veel omakorda märk, mis juhib koera meeleolu selles harjutuses.

Kirjeldan olukorra lahti lama käsuga haakuvalt. Sarnase loogikaga, kuid erinevalt , ehitatakse ülesse ka teised osasooritused. Lõppu panen ka ühe video, mida tõeliselt soovitan vaadata. Seal on näha koerale nö. märgi koolitamine ning siis selle märgi tagajärg, kus koer teeb väga ilusa ja kiire lama ning seda ilma igasusguse abita (pakuks, et nii kiiret lama käsule reageerimist ning sooritust pole enamus selle artikli lugejatest kunagi näinudki)..

Selleks, et hakata lama käsule õpetama juurde meeleolu, peab olema eelnevalt täidetud rida tingimusi:
1. Kutsikana peab olema koerale juba toiduga hästi selgeks õpetatud ning kinnistatud kiire lama ning seda üheosalisena.
2. Koer peab oskama energiat koguda ning teha seda iseeneslikult
3. Negatiivne mõjutus peab toimima aktiveerivana ning läbi ootuse kanali see tegelikult loobki kiiruse.
4. Koeral peab olema selge väga hea kõrvalkäik, kus ta tunneb ennast mugavalt ja üheselt mõistetavalt.
5. Loomulikult seda pole üldse mõtet mainidagi, et koeral peab olema ka "instinkt" olemas ning see ka arendatud vajalikku konditsiooni. Kui võtta uimane koer kodust kapist, siis kiirus ei sünni iseenesest.

Lama harjutusele on kasulik märgina õpetada juurde negatiivne värving. See tähendab, et lama harjutusega kaasneb negatiivne mõjutus mis tekitab koeras selel harjutusega seoses mõningase stressi ja ebameeldivuse tunde. See on oluline selleks, et lama eristuks koera jaoks positiivse värvinguga istust  ning, et saavutada kiire juurdetulek. Koer tuleb alati kiiremini juurde, kui koerajuhi juures on hea ja seal kuskil, kust ta tulema hakkab on halvem.

Harjutuse märki ja meeleolu ehitatakse ülesse järgmiselt.
1. Antakse koerale märk, öeldakse käsk kõrval ning astutakse 3 sammu ning andes käsu lama järgneb sellele koheselt tugev negatiivne mõjutus. Viimase all ei pea ma silmas valu tekitamist. Isiklikult ei pea õigeks ogade või elektri kasutamist ega ka koera löömist. Pigem on tegemist rohkem psüholoogilist laadi survega. Andes koerale käsu lama ning näiteks vahetult peale seda võttes kahe käega tugevalt koera karvadest ja nahast kinni ning surudes teda maha lamama (see ei tohi olla maadlus vaid kiire mõjutus), tajub koer seda suhteliselt ebameeldivana ning koormavana. Loomulikult selle eelduseks on, et koer tõesti omanikule allub ja teda karjajuhina võtab. Vastasel juhul võib üritus lõppeda koerapoolse rünnakuga ning siis on lamajaks osapooleks hoopis omanik. Vahetult peale eelenava sooritamist jäetakse koerale alles pinge, kiites teda kergelt. Kiitus ei tohiks olla kiire patsutamine ja nö. vabastamine. See tuleks läbi viia selliselt, et koer tajub selles nö. lõpppunktis kiitust , kuid pinge säilub.

2. Sellise ülesehitusega tehakse sarjana rida kordusi. Ehk teisisõnu koera ei premeerita palli ega maiusega vaid olenevalt koeramaterjalist tehakse 3-4 korduse sarju ja alles siis antakse (mitte ei visata) talle pall. See vahepealne paus võimaldab koeral stressist pääseda ning vahepeal taas akusid laadida. Liigse stressi all olles keor väsib kiiresti ning harjutusele tuleb juurde väga lihtsalt närvilisuse ning väsimuse värv ning see rikub kõik.

3. Neid kordusi tehakse seni, kuni omanik tajub, et märgi andmise järgselt hakkab koer ennetama ehk ta juba kõnnib selliselt et üritaks kohe lamada. Nüüd järgneb oluline moment. Koeral ei tohi lubada ennetada. Kui koer oskab hästi kõrval käia ning sund tõstab ta aktiivsust, siis reageerides ennetusele negatiivse mõjutusega tuleb enamus koeri ilusasse kõrvalkõndi. Sellele järgneb "lama " käsk ning negatiivne mõjutus (nagu oli kirjeldatud 1. punktis).

4. Kogu kirjeldatud etappide lõpptulemusena saavutatakse situatsioon, kus koer saades märgi  läheb kohe vajalikku meeleollu ning ei lase ennast segada ümbritsevast.  Ta hakkab sisuliselt ootama käsku, mis välistab ka olukorra, et ta käsu maha magaks. Kuivõrd koera on koolitatud, et ta peab kõndima ilusti ja aktiivselt kõrval, siis ta teeb seda samas kontsentreerudes tulevale käsule. Saades käsu teeb ta soorituse kiirelt, sest ta on vajalikus meeleolus ning oodanud juba antud käsku. Sellega kaob ära probleem, et koer unustab kiiresti lamada või roomab järgi või vahib ümbritsevat või mis iganes.  See lamamisega kaasnev pinge säilub seni, kuni omanik jõuab juba sisuliselt teise otsa. Siis see pinge hajub järgneva märgi toel ning koer häälestub positiivsesse ning kiiresse juurdetulekusse.

Siin siis nüüd see video. Tegemist on ühe trenni sees tehtud nö. märgi koolitusega. Selleks, et märgist tekiks soovitud kuvand peab seda tegema ikka mitmeid trenne, sisi jääb see ka kandma ning kestma. Kuid isegi selle ühe trenni video põhjal on näha, kuivõrd hästi antud märk toimis. Tõsi, tegemist on pehme koeraga, kes jätab asju hästi meelde ning samas väga hea koeramaterjaliga, kes on saanud õige põhja koolituse ning omab super töötahet. Kui on kombinatsioon heast koerast ning heast algkoolitusest, sisi on võimalik saada sooritusse sellist kiirust, nagu on näha video lõpus. Vaadake see kindlasti lõpuni ja te näete, kuidas koer teeb ilma mõjutuseta täiesti iseseisvalt superkiirusega lama.

No comments:

Post a Comment