Thursday, December 15, 2011

Aportist ja toomisest vol.2

Jätkates eilsest. Kui koerale on näidatud, et ta peab suus hoidma ja kontrollitud, et koer sai aru, siis võib vajadusel negatiivset mõjutust kasutada, sest sisi võib oletada, et äkki koer saab sellest ka aru. Samas mina tahtes säilitad kombinatsiooni kiirusest ning tasakaalust ei kasutaks selels olukorras sundi. Lihtsalt jõudes punkti, kus koer närib on sellest väga raske lahti saada. Ja vea võib korrutada kolmega.
Kui tahta haaret tugevadada, siis see on nüüd see koht, kus sedateha. Ehk enne, kui õpetada koerale haaramist ja toomist peaks ju teoorias koer teadma, et kuuidas ta peab hoidma. Sellisel juhul ta saabki seda nii kohe haarata, nagu vaja.


3. Järgneb koerale aporti võtmise õpetamine. Siiani ju tegelikult ei ole koer võtnud, vaid talle on see suhu pandud. Alguses õpetatakse võtmine samast asendist, kus koerale aport suhu pandi. Lihtsalt enam ei panda, vaid koer võtab ise. Kui ma eelmises kirjutises rääkisin, et aport on koerale üsnagi tavakäitumise loogikale vastu, siis võtmine on üks selline koht. Eksamil peab koer võtma aportit kohe selleni jõudes (ehk minnes) ja haarama sügavalt ja tugevalt ning kohe pöörduma tagasiteele. Vaadake, kui te viskate koerale pulka või palli, kuidas koer seda haarab? Tegelikult ju ei vasta see ühelegi kirjeldatud omadussõnale. Lisaks haarab ta seda iga kord erinevalt ja tulles pulgaga tagasi saab selle eest preemia kas sikutamise või uue viskamise näol. Ehk koeral ei kujune välja ühte konkreetset haaramise mudelit. Liskas enamus koer mängib suus pulga või palliga (närib ja hüpitab seda) . See, mida me aga aportiga tahame on just see üks ühene kindel mudel. Ja selleks tulebki see must- valgelt talle õpetada. Ja teha nii palju kordusi ja nii palju premeerida, et ta sellest aru saaks. Ehk jällegi, motivatsioon peab olema hea ning koerale tuleb selgelt ette näidata, mida tahetakse ning siis selle eest premeerida. Sellisel juhul koerale tekib mudel ning motivatsioon asja selle mudeli järgi teha.

Kui koer oskab aportit võtta koerajuhi juurest, siis saab teda õpetada võtma ka 1 m kauguselt ja maast. Ehk selleks hetkeks oskab koer hoida ja oskab võtta. Tegelikult kui nüüd visata aport 1 meetri kaugusele, sisi lisaks võtmisele tuleb sisse ka minek ja tulek ehk sisuliselt 2 järgmist elementi. Jällegi, määrava tähtsusega on see, kuidas koerale asja tutvustatakse ning kas koer saab aru, mida me saada tahame.

4. Minek. Jällegi võrreldes, kuidas koer pulga järgi jookseb, siis aportis on see ju teistsugune. Ehk teatud mõttes jällegi koerale ebaloogiline. Pulga järgi minnes hüpleb koer siia - sinna laseb oma rõõmu igale poole välja ning siis pulga lennates jookseb selle kohe järgi. Aportis peab koer ootama rahulikult ning selelst rahulikust olekust startima 100-ga ja minema otse ja sirgjooneliselt ja haarama koheselt. Täiesti teine pilt. Ja siin tuleb koera jaoks sisse selline raske koht, et ta tahab kohe minna, aga koerajuht ei taha, et ta kohe läheb ning ei lase. Mõelge nüüd nagu koer ning kujutage ette, kas te saate aru, et minna ei tohi sel hetkel või saate aru, et minna ei tohi üldse. Ehk siin sõltub väga palju selelst, kuidas koerajuht oskab sõnumi koerale edasi anda. Kui koer tahab kohe minna ja koerajuht keelab, siis väga suure tõenäosusega saab koer selelst aru, et ei tohigi minna. See aga tekitab kohe kaks probleemi. Ühest küljest langeb oluliselt mineku tempo, sest koeral tekib konflikt ning samas on paljudel koerajuhtidel kiusatus anda siin teine käsk või keha märk. sellega tekitatakse koerale aga pilt, et visatakse aport, antakse käsk (mis tähendab, et minna ei tohi) ning siis antakse teine käsk või kehamärk ja nüüd tuleks minna. Ja kui seda premeerida, siis ongi ju koer aru saanud "õigesti". Minekuga on vaja koerale õpetada alguspunktis energia kogumine ning sisi käskluse peale selle vabastamine. Ehk siin on lisaks konkreetsele sooritusele juures ka nö. meeleolu juhtimine. See on aga üsna keerukas ülesanne ning meeletult palju sõltub koerajuhi oskustest ning käitumisest.
Siin jätaks taaskord pooleli.
Ma olen millagi varem koostanud ühe artikli koos videotega õigest kuulekuse sooritusest. Sealt on näha ka sellised ideaalilähedased aportid. Vaadake seda siit http://sportkoer.ee/koerasport.php pealkiri kokkuvõte kuulekuse elementidest koos videotega.

No comments:

Post a Comment