Thursday, May 10, 2012

Märkidest ja häälestamisest vol.2.


Räägiks edasi märkidest ja häälestamisest. See on teema, mida ma tegelikult käsitlesin pikemalt kuulekuse loengus. Kes seda käisid kuulamas, siis  see tuleb tuttav ette. Eks koera häälestamiseks ja tema energia tõstmiseks on tegelikult erinevaid teid. Oma olemuselt peaks koera tööle häälestav märk olema selline, et ta kutsub koeras esile tähelepanu tõusu ning kergitab koera energiat ja instinkti sellisele tasemele, et selle najal on võimalik teha ilusat sooritust. See rutiin või märk peab olema sellise ülesehitusega, et seda saaks teha nii platsi kõrval, kui ka tegelikult platsi peal (et see ei oleks keelatud ning selle eest ei võetaks punkte maha).  Tegelikult on selle märgi ainuke sõnum koerale, et “nii nüüd hakkame kõrgel energial lahedat sooritust tegema ning sina ole tähelepanelik”. See peab olema sellise eesmärgiga loodud ja ülesse ehitatud ning koer peab sellest ka selliselt aru saama ning vastavalt käituma.

Nagu öeldud, palliga mängimine ju kutsub ka esile instinkti ja energia tõusu ning seeläbi koera suurema tähelepanu, aga kahjuks seda ei saa platsil teha ning see ei jää läbi soorituste püsima. Samuti on selle  juures hästi ebameeldiv värving – nimelt see on koerajuhi aktiivsust ning koera reaktiivsust sisaldav.

Mina ehitan koertele nö. häälestava märgi ülesse nö. pikema protsessi käigus.
1. Ülesehituse esimene etapp on koerale seoses kuulekus platsiga aktiivsuse pildi kujundamine. Ehk võttes koera autost ning hakates temaga kohe mängima, tekib koeras seos, et siin platsil käijaksegi nii tegemas. Koer hakkab seda ootama. Kui autoga minnakse kuulekuse platsile, siis ta hakkab juba varem vinguma ning tahab autost välja, et pääseda koerajuhiga suhtlema.

2. Järgnevalt ma hakkan suunama koera käitumist selliselt, et ainukese lubatud käitumiseni jääbki alles vaid aktiivsus omanikule. Selleks ma premeerin tähelepanu ja annan negatiivseid mõjutusi ümbritsevale suunduva tähelepanu eest. Selle toimivuse eelduseks on, et koer tõesti saab aru negatiivsest mõjutusest ning see on teda aktiveeriv (ida tuleks kutsikale õpetada alates esimestest elukuudest). Läbi positiivse ja negatiivse tekib koeras väga ühene pilt – jõudes platsile ta ei huvitu miskist muust, kui omanikust ja tema käes olevast mänguasjast.

3. Järgneb ootuse kanali tekitamine. Ehk alustuseks ootab koer autost väljapääsu. Sellel järgneb mänguasja nõudmine ning omaniku suhtes aktiivsuse näitamine ehk nö. järjest tõusvas energias ootamine ja nõudmine. Selles etapis ei tohi liialt kiirelt edasi minna ning üsna reaalselt tuleb kasutada ka negatiivset mõjutust.

4. Kui koer juba suudab pikalt nõuda ja energiat kasvatada, siis järgneb esimese käsu sissetoomine. See tähendab seda, et nõudev koer pannakse käsu alla ning üldjuhul selles faasis see tõstab koera energia veel rohkem lakke. Seda sellisel juhul ka premeeritakse. Selle sammuga saavutatakse tegelikult väga oluline edasiliikumine soovitu suunas ehk koer õpib ootama ning aktiveeruma läbi kontrolliharjutuse ning see tõstab seejuures ta energiat.

5. Edasi tegeletakse häälestuse kinnistamisega. Kui nüüd mõelda kuulekuse treenimise peale, siis siit minnakse kuulekusega edasi. Kui aga rääkida märgist ja häälestamisest, siis sellega tegeletakse sihiteadlikult edasi. Selleks kasutatakse sedasama häälestust iga kord treeningutele tulles. Selleks, et aktiivsus säiluks ning märgist ei saaks tuim kuulekus, tuleb hoida seda aktiivsust seal all elus ning treeninguid varieerida. Põhimõtteliselt hakkab koeral vähehaaval välja kujunema käitumismudel, et ta näitab ülesse aina suuremat aktiivsust ning läbi kontrolliharjutuse saavutab ta veel kõrgema energia ning pääseb eesmärgini. See hakkab aga ka antud kontrolliharjutusele andma vähehaaval vajalikku värvingut.

6. Mina teen alati selleks harjutuseks lama, kuivõrd arvestades asjaoluga, et lama on mõnevõrra ikkagi sunniga värvitud käsk, siis sellega kaasneb ka suurem energiakasv.
Järgnevalt on võimalik seda lamamisega toimuvat energia kasvu ning käitumismudelit hakata kasutama ka muul hetkel, kui autost välja võtmisel. Selliselt pidevalt varieerides ning treenides saavutatakse väga tugev märk, mis toimib nii nagu vaja.

7. Järgneva sammuna viiakse märgi meeleolu üle ka kõrvalasendisse. Selleks kasutatakse jällegi vana head tuttavat ootuse kanalit ning negatiivse mõjutuse aktiveerivat kanalit. Kasutades ootuse ja koerapoolse aktiivsuse nö. energiat kasvatavat iseloomu ning lisades sinan vajalikul hetkel tehtavad negatiivsed mõjutused saabki hõlpsalt käitumismalli üle kanda.

8. Nüüd on olemas mõlemad häälestavad asendid, mida on hiljem võistlustel kasutada. Järgnevalt kohandatakse need erinevatele platsidele ning ka eksami ja võistluse olukorda. Loomulikult tuleb noorel koeral pöörata ka sellel tähelepanu, et see märk tuima rutiiniga devalveeruma ei hakka.

Lisan siia alla natuke suundaandva video. Selest videost on hästi näha häälestusmärgi jõud ning selle toimivus. Ma võtan koera autost, koer näitab aktiivsust, ma panen ta kontrolli alla lamama ning vaadates koera on väga hästi näha, kuidas koeras kasvab ootus ja aktiivsus. Sellele järgnevalt annan ma järgmise käsu ning premeerin head aktiivsust ja kontsentratsiooni. Kui ma paneks oma oera lamama täiesti suvalisel hetkel treeningutel ning läheks tema juurde nnig seisaks hetke, siis hakkab kohe energia kogunema ning koer tõuseks täpselt vajalikku meeleollu ning pingesse. 


No comments:

Post a Comment