Monday, January 16, 2012

Kõrvalasend ja meeleolu

Enne, kui kirjutama hakkan mainin, et olen kõrvalasendist ja kanalitest ja sunnist ning prmeerimsiest kõrvalasendis kirjutanud siia blogisse päris palju juba varem. Keda huvitab rohkem lugeda, vaadake klikake lahti sisukorrast kuulekus. Esialgselt avaneb lehel mingi hulk teemasid, aga kui minna nende teemade alla otsa, siis saab vajutades older nuppu valida varasemaid jne.

Kirjutan veel kõrvalasendist lähtuvalt eelmise nädala kirjutisest, kus oli jutuks seminaridel nähtu sobivusest süsteemi. Mainisin seal, et tegin konkreetse koeraga sellist asja, sest temaga oli enne tehtud vastavaid asju, mis võimaldasid astuda järgmise sammu. Räägiks natuke põhjalikumalt lahti need eelmised sammud.

Kõigepealt, nagu ma varasemalt olen lahti kirjutanud kanalite loomise, siis selleks et koeraga saaks üldse teha taoliseid treeninguid nagu ma seal kirjutasin, on äärmiselt oluline ehitada ülesse kaks kanalit:
1. läbi ootuse instinkti ja energia kasvatamine ning
2. sunni aktiveeriv mõju.
Neist mõlemast ma olen siin varem kirjutanud ning praegu pikemalt ei kirjuta.

Nii eelmises kirjutises toodud näide ruudust kui ka harjutus, mida ruudu järgselt tegime ehk lamamiselt algasendisse läbi sunni tõusmine ning
sellele järgnev kõrvalkõnd toetusid nimetatud kanalitele. Kuidas saada algasendisse vajalikku ootust ja pinget?

Kui alustada platsil kõrvalasendi õpetamisega, siis mina alustan seda alati selliselt, et võttes koera autost ning lastes tal hüpata enda peale ja nõuda, kannan selle üle kas mänguks millele järgneb lama või istu käsk või siis lähtuvalt koera meeleolust panen ta ilma mänguta lamama või istuma (vanema koera puhul on see tavaliselt enam kasutusel). Ma ei võta alguses pikka aega koera kõrvale, vaid nihkun talle ise kõrvale. Põhjus on lihtne - kuna koer ei tea kõrvalkäsku, siis ta käsu saades võib teha vea. Vea korrigeerimisel aga saab antud harjutusele kohe juurde tehtud negatiivne värving ning see hakkab tootma edaspidi koerale selle käsuga väikest konflikti ja stressi. Sellepärast ma lähengi ise õigesse asendisee. Ja see õigesse asendisse minek tuleks sooritada selliselt, et koerast ei kaoks pinge. Tõsi, koer peab kõrvalasendi ikkagi ise võtma. Aga selleks on ju võimalus ka olemas. Kui koer lamas, saab talle öelda kõrval ning ta tõuseb kõrvalasendisse või paremal juhul ta istub ning minnes koera kõrvale ja võttes ta jalutusrihma ning öeldes kõrval peab ta ainult pead pöörama. Algaja koeraga ilmselgelt eelsitaksin viimast varianti, sest see on koerale lihtsam ning vea tõenäosus on väiksem. Kui koerale on seda enne tehtud toiduga ning ta teab asendis baasolemust, siis ta ju oskab juba otsa vaadata ning olles teinud ka sunni aktiveeriva osa eelnevalt selgeks on võimalik siin kasutada jalutusrihmaga negatiivset mõjutust (sundi) ning siis saades koera teravasse meeleoluu ning õigesse asendisse ka koheselt premeerida. NB! preemia peab tulema koheselt peale sundi.

Konkreetses näites eelmisel nädalal kirjeldatud koeraga oli seda kõike juba tehtud. Kuna antud koeral oli algselt sunni aktiveeriv kanal tegemata nig sund kippus koera passiveerima, siis tegelikult sai tehtud väga palju kordusi kõrvale võtmisele ning otsitud sinna õiget meeleolu. Seda on teha väga lihtne nii, et võttes koera autost aktiivses nõudvas meeleolus ning pannes lamama, siis jätta koer lamama ning kaugeneda koerast mõned sammud hoides pinget. Kui koer on õpetatud nõudma ja energiat kasvatama, siis antud situatsioonis tõuseb koera energia üsna kõvasti. Minnes koera kõrvale ning jättes mulje, et nüüd tuleb kõrvalkäsk, tõuseb see veel. Nüüd on võimalik sama korrata ehk minna uuesti eemale ja nö. küpsetada koera selles olukorras. Koeras tekib mingil määral konflikt (frustatsiooni), et ta ei saanud kõrvalkäsku ning ta energia tõuseb veel. Selliselt saab koerale järgnevas harjutuseks natuke töötada sisse konflikti suundumist aktiivsuse poolele. Kindlasti sõltub palju siin konkreetsest isendist ning tuleb jälgida, kuidas koer välja kannab ehk kas ta tegelikult ka tõstab energiat ning kas ta ei lähe liigsest energiast kiunuma või närviliseks. Kui nüüd minna koera kõrvale, hetk oodata ning anda kõrvalkäsk, siis koer tuleb sellesse asendisse väga heas energias, momentaalselt , kiiresti ning mis peamine - õiges meeleolus.

Jällegi sõltuvalt koerast tuleb sedatüüpi harjutusi teha erinevas mahus ning kombineerida teiste harjutustega. Ehk ei tohi teha skemaatiliselt, see tekitab koera peas skeemi ning selles situatsioonis energia ei tõuse enam. Mina lõhun skeemi täiesti suvaliste detailidega - kord lendab pall täiesti ootamatult koerast lamamise ajal kaugenedes, kord kutsun koera hoopis siia (vanem koer, kes juba oskab) , kord lähen juurde ja vabastan koera otse lamamiselt ja premeerin jne jne. Siin annab teha väga palju erinevaid asju. NB! ja oluline on jälgida, et kõik premeerivad tegevused tuleksid koera jaoks aktiivses ja kõrge energiaga meeleolus. Vastasel juhul premeerib koera väära meeleolu ja see töötab tervikule vastu. Sellise loogikaga, nagu eelpool kirjeldatud saabki ehitada koerale ülesse väga hea tõusva energiaga kõrvalasendi.

Kuna kirjeldatud koeral oli natuke probleeme sunniga, siis kui oleks läinud sellest asendist nüüd kõndima ja annud esimese vea ettetulekul sundi näiteks sirge peal, siis oleks seal olnud suur oht, et see tapab energiat ning mõjub hoopis passiveerivalt. Seetõttu oleks oluline kasutada negatiivset mõjutust olukorras, kus koeral on all tugev aktiveeriv põhi. Ehk kuna koeraga sai tehtud mitmeid trenne selliselt, et kõrvalevõtmisele järgnes koheselt (see tähendab sõna otseses mõttes koheselt) preemia, siis koer oli kõrvale tõusmise elemendis juba saanud tugeva aktiveeriva pildi. Kui nüüd anda kiirelt ülesse tõusvale koerale selles olukorras sundi, kes teeb enda arust kõike õigesti, sest ta on selle eest saanud nii meeleolu mõttes kui ka kiiruse asendi ja kõige muu mõttes nii palju premeeritud, siis selline liigutus tekitab koeras korraliku annuse konflikti. Nüüd ongi oluline, et koer oskaks negatiivsest mõjutusest tekkinud konflikti lahendada aktiveerumise poolele. Olenevalt konflikti tekkemehanismist ning ka oluorrast, kus see tekib ning kuidas tekitatakse võivad samad koerad lahendada seda nii aktiivsuse kui ka passiivsuse poolele. Seetõttu on äärmiselt oluline valmistada harjutus ette õigesti, see tähendab tekitada konflikt nii, et koer on eelnevalt vajalikus meeleolus ning konflikt ei ole tekkinud juhuslikult.

Kuna antud koeral oli kõrvale tõusmisega seotud väga tugev positiivne ning aktiveeruv põhi, siis tekitades selles olukorras sunniga konflikti ning mõjutades teda selle käigus rihmast ülesse poole, siis see üsna kindlalt toodab energiat juurde. Ehk koer, kes tegi juba kõrvale tõusmist aktiveeruvas meeleolus, saades sunni ning sattudes konflikti , lahendab selle kindlallt aktiivsuse poolele. Selline olukord annab aga meile ideaalse lahenduse - me premeerime koheselt peale negatiivse mõjutuse andmist ning koer saab preemia
a. parimas võimalikus meeleolus kõrval asendis
b. koheselt peale negatiivset mõjutust ehk kinnitab kanalit - negatiivne mõjutus aktiveerib
c. lahendades konflikti aktiveerumise poolele.

Teisisõnu on ühes elemendis see kõik meile vajalik ning me saame premeerida koera kogu selle paketi eest. See aga kinnistab ju koraga kõike vajalikku. Kui nüüd järgmisel korral anda koerale sarnaselt lama asendist kõrvalkäsk, siis tal on kindlasti eelnev meeles ning ta tõuseb kõrvalasendisse veel kõrgema instinkti all olles ning veel aktiivsemana ja kui sellele järgnevalt hakata liikuma ning siis näiteks tõmmata sundi (negatiivne mõjutus) ka suhteliselt väikse vea eest või konflikti taotlusena ka täiesti ilma veata, siis see toodab raudselt energiat juurde. Selliselt saabki kõrvalkäiku viia üle teisest asendist tekkinud soovitud käitumise.

Muidugi siinkohal pean taaskord toonitama, et kõige A ja O on õige ajastus. Ehk kui ei oska koera väga hästi lugeda, siis võivad asjad sattuda just nii palju valesse kohta, et see toimib hoopis vastupidi ja näiliselt nagu hea harjutus mõjub vastupidiselt.

No comments:

Post a Comment