Friday, January 20, 2012

Kodukoera koolitusest

Kõik senised siinse blogi postitused on olnud võistluskoera kesksed, mis on ka ju tegelikult arusaadav, kuna tegemist on Sportkoera blogiga. Ma samas ei arva, et neist poleks kasu ka kodukoera omanikele, aga siiski on nad peamiselt võistlemise rõhuga. Mõte kirjutada täna natuke teise rõhuasetusega tekkis mul tegelikult lähtuvalt sellest, et kirjutasin kaks korda järjest vigadest koolitusplatsidel. Nagu ma ka toonitasin on need minu jaoks vead, sest need ei mahu kuidagi loogikasse (minu loogikasse) sisse. Kui võtta, et meil siiski kõige suurem hulk koolitusplatsidel koertega rassivaid inimesi omavad tavalist sõpra kodunt, siis mõtlesingi, et ma peaks välja tooma mõningaid erinevusi. Seda juhuks, kui seda blogi juhtub lugema mõni lihtsalt koera koolitusest huvituv inimene ning satub kõikidest neist energia tõstmistest ja häälestustest segadusse.


Ehk siis mida kujutab endast kodukoera koolitus. Millised osad ühtivad ja millised mitte. Alustaks kõigepealt definitsioonist, et mis või kes on kodukoer. Mina liigitaks tegelikult koerad ja koeraomanikud must valgelt eesmärkide põhjal.

Ehk inimene, kes tahab lihtsalt koera koolitada, et see kodus kuulekas oleks ning et tal temaga mugav koos elada oleks ehk et tal oleks kodus mõnus sõber - selline inimene koolitab kodukoera.

Inimene, kes aga tahab lisaks toredale ja kuulekale sõbrale kodus temaga ka võistlemas käia. Ta treenib selle eesmärgiga, et mitte lihtsalt saada kuskilt eksamilt tulemus, vaid et jõuda mingi koolitusala kõrgemale tasemele välja ning minna üritusele nimega võistlus (juba nimi ütleb, et võisteldakse)- selline inimene koolitab võistluskoera.

Kui minna veel täpsemaks, siis inimene, kes läheb koeraga võistlema läheb ju üldiselt saama nii head tulemust, kui võimalik ning paljud lisaks sellele ka mingit karikat (osad tahavad võidukarikat, teised ei sihi nii kõrgele , aga ikkagi karikas on kena). Inimene, kes läheb koeraga võistlema ei lähe ju sinna tõestama endale ja pealtvaatajatele, et näe mu koer on kuulekas ja kuulab minu sõna. Ta läheb ikkagi sinna selleks, et ise kogeda ja teistele näidata, et ta koer kõnnib kontaktselt, on sooritustes kiire ja täpne. Miks on need hindamiskriteeriumid, mis ma just loetlesin, olulised.? Miks inimene tahab seda näidata ja kogeda? Aga selleks, et eeskirjades on nii kirjutatud. Rohkem hinnatud on koostöö koeraga, kus koer on kontaktne , kiire ja täpne.

Teisisõnu, kui inimene tahab minna võistlusplatsile ning näha oma koera võimalikult ilusat tööd ja saada selle eest ilusaid punkte ja võib olla ka karikas, siis ta peaks oma koera ka treenima alates esimesest sammust selliselt, et see koer võistlusplatsile jõudes oleks selleks võimeline. Võistluskoer ei tähenda mitte MM -i koera. Võistlemine võib toimuda ka Eesti või linna tasemel või hoopis klubi siseselt. Aga ilmselge on, et selleks et saada võimalikult rohkem punkte, on vaja koer valmistada ette selliselt, et treeningud oleksid süsteemselt ühe suunaga. Muidu ei ole lihtsalt koera töö nii ilus ja punkte ei tule nii palju. Ehk ega koer sellest koledam ega kuidagi vähemväärtuslik sõber ei ole ega ka omanikust kuidagi halvasti ei arvata, lihtsalt punkte saab oluliselt vähem. Selle eelpool kirjeldatud sihtgrupi jaoks olengi ma kirjutanud valdava osa nõuandeid.

Kodukoeraga on lähtekohad natuke teised. Ma olen veendunud, et iga inimene, kes endale koju koera võtab, kujutab tegelikult ette toredat kooselu uue sõbraga. Inimesed tahavad, et neil oleks kodus tore kaaslane, kellega on lahe midagi koos teha ning kes annab sulle mingit lisaväärtust ellu. Selleks, et see nii oleks, on oluline aga koera koolitada. Koera koolitamine ei ole sama nagu lapse koolitamine. Kui inimene saadab lapse kooli, siis õpetatakse talle tarkust. Kui inimene koolitab koera, siis ta ei õpeta talle mitte tarkust vaid oma keelt. Teisisõnu õpetab inimene oma koerale,
- mis sõnad on käsud, mida tuleb täita
- kuidas ta tahab, et koer temaga suhtleks
- kes üldsegi annab käske ning kelle käske tuleb kuulata
- millised on kooselamise reeglid.

Koduse koera koolitamisest moodustavad suurima osa järgmised detailid:
- omanik peab õpetama koera endast huvituma ning saama koera tähelepanu
- omanik peab õppima koerale andma arusaadavalt käske ning nende täitmist nõudma ja jälgima
- omanik peab õppima ise koera kiitma ja vajadusel karistama
- omanik peab õppima koera lugema
- omanik peab õppima koeraga suhtlema ka tavaelust natuke äärmuslikemates olukordades

Kui inimene oskab kõike seda ülal loetletut, siis tunneb ta oma sõbrast kodus rõõmu ja saab temaga lahedalt igapäevaselt hakkama.

Selleks, et inimene õpiks aga koeraga suhtlema, talle korraldusi jagama ja nende eest kiitma, siis selleks on vaja neidsamu korraldusi. Enamus Eesti koerakoolitajaid õpetavad enda juures koolis käivatele kodukoerte omanikele kas Kuulekuskoolituse või Sõnakuulelikkuse käske, nagu kõrvalkäik, lama, istu jne. Eesmärk ei ole mitte kodusest lemmikust tingimata koolitada tublit võistluskoera, vaid lihtsalt mingid reeglid peavad olema mida koolitada. Sama hästi võiks koolitada koerale käpa andmist või rullimist või mida iganes muud. Lihtsalt selleks, et omanik õpiks ja omandaks ülalloetletud oskused peab tegema mingeid elemente ja käske. Siis on võimalik vaadata, kas omanik oskab koera panna huvituma endast, oskab käsku õigesti anda või premeerida õigeaegselt.

Kui koolitada tavapärast kodukoera, siis pole oluline, et koer kasvataks ise energiat või aktiveeruks märkide peale, samuti pole oluline seoses koolitusplatsiga mingit aktiveerivat skeemi õpetada. Isenesest võib seda kõike ka teha, nagu ma olen kirjutanud oma eelmistes kirjutistes, pole tavaelus need oskused ja detailid lihtsalt olulised. Tegelikult võiks selle isegi veel teistmoodi välja öelda:

kodukoerale võib koolitada kõiki elemente nii nagu võistluskoerale, see teda kuidagi kehvemaks kodukoeraks ei muuda vaid ilmselgelt on tänu sügavamale treeninguloe kooselu veel toredam, aga kui võistluskoerale koolitada elemente nii nagu kodukoerale, siis temast saab küll täiesti tore ja mõnus sõber kodus, aga mitte head võistluskoera.

Mis eristab siis veel kodukoera ja võistluskoera koolitust. Lähtuvalt elementide ülesse ehitamisest ütlekski, et võistluskoera puhul on suurem rõhk täpsusel ning meeleolul ning häälestusel. Kodukoera puhul mängib see palju väiksemat rolli. Arusaadavalt, kui treenida midagi täpsemalt ning jälgida selle juures veel lisadetaile nagu meeleolu või häälestus, siis on selline tee pikem ning nõuab rohkem oskusi, sest korraga tuleb kontsentreeruda paljudele detalidele ning neid sügavamalt kinnistada. Teisisõnu, selleks et saada koju kuulekas sõber, kellega on hea koos elada, siis selle saavutab palju kiiremini ning see seab ka platsil toimuvale tegevusele palju lõdvemad piirid, kui võistluskoera koolitamine näiteks kuhugi kõrgema astmeni.

Kui inimene on koolitanud endale kuuleka kodukoera, siis selleks, et kontrollida oma koolitustaset on mõistlik kindlasti minna temaga kuhugi eksamile. Samas peab inimene arvestama sellega, et kuna ta koer ei ole saanud sama detailset ettevalmistust, kui võistluskoer, siis ta täiesti loogiliselt saab ka vähem punkte. Aga tema eesmärk ju polnudki võistelda ja kõrgeid punkte saada, vaid lihtsalt koolitada endale koju mugav ja tore sõber. Oluline oleks, et ta oma koeraga hakkama saab. Üldjuhul näitab seda mingil määral tulemus - kas on rahuldav või pole. Kuid samas on ka palju inimesi, kes pole kunagi kuskil eksamil käinud ja saavad ka väga hästi oma koertega hakkama.

Kindlasti peab ka arvestama sellega, et kui inimene alguses koolitab endale koju lihtsalt kuulekat sõpra ning teeb alates esimesest sammust kõike veidi teisiti kui võistluskoera etet valmistav inimene, siis kui ta kunagi hiljem otsustab hakata võistlema, siis peab toimuma sisuliselt ümberõpetamine, mis on üsna pikk tee. See on natuke sama lugu nagu maja ehitamine. Kui teed vundamendi 2 korruselise maja jaoks, siis võid sinna ehitada võib olla ka 3- kordse maja. Kui aga mõtled peale teist korrust ümber ja tahad hoopis 8 korrust teha, siis tuleb maja maha lõhkuda ja uus vundament teha, sest nii kerge konstruktsioon ei kanna nii paljusid korruseid.

Ma arvan, et see teema on üsna lai ning ma kindlasti ka tulevikus jätkan kodukoera koolitust puudutava temaatikaga, aga tänaseks aitab küll.
Kodukoera koolitusega haakuvalt olen tegelikult kirjutanud päris mitu artiklit, mis on üleval http://sportkoer.ee/koerasport.php  lehel
Koduse koera koolitusest kirjutasin pikemalt ka siin http://sportkoer.blogspot.com/2012/02/koeraga-kooli-raagiks-veel-kodukoerast.html

No comments:

Post a Comment