Tuesday, August 6, 2013

Kutsika koolitus, mida koolitada vol.2.

Jätkaks alustatud teemal. Eelmisel korral kirjutasin, et kutsika koolitamine tähendab oma olemuselt koerale reeglite ja oma keele tutvustamist. Nagu öeldud, on kutsika koolituses kaks nö. aluspõhimõtet - tuleb mõelda välja, mis reegleid nö. nüüd ja hiljem vaja läheb ning siis nende tutvustamisel ja koolitamisel olal võimalikult must - valge.
Kutsika koolitus toimub alati läbi suhtluse ja mängu. Kui te elate kutsikaga koos, siis te paratamatult suhtlete temaga ja ka mängite. Tuleks mõelda sellele, et iga koosveedetud sekundi ajal üritab kutsikas teid lugeda ning sellest endale reeglistikku tekitada. Näiteks mängite kutsikaga mingi mänguasjaga ning kutsikas hammustab mänguasja asemel teie kätt. Vaadake oma kutsikat, mis sellele järgneb? Kui ta hammustas kätt ja te tundes veidi valu tõmbate käe ära ja ei ütle ei või kuidaqgi teisiti ei anan mõista koerale, et teile see ei meeldinud, siis kohe järgenvalt üritab koer teie kätt hammustada juba sihipärasemalt. Miks? Aga sellepärast, et te tõmmates käe ära mängisite koeraga palju huvitavamalt kui mänguasjaga ning koer õpib, et hammustades kätt, saab ta intensiivsema ja huvitavama mängu. Kui omanik selle peale sakutab koera, kui soovides mitte kutsikale liiga teha, teeb seda väga õrnalt, siis see võib tunduda ka kutsikale mänguna. Jällegi, tema hammustas kätt ja saavutas suurema tähelepanu ja mängu. Selliselt on võimalik lahti kirjeldada kõik kutsikaga koos veedetud hetked. Kogu aeg toimub õppimine. Sellest lähtuvalt tulekski tõsiselt läbi mõelda, et mida te oma koerast vanemast peast tahate ja milliseid reegleid talle õpetada (mida koolitada). Kas on mõistlik õpetada, et käsi on hea närida või laua äärest toitu küsida või diivanile sülle ronida jne. Mõelge oma koera tuleviku suurusele ning tehke selle põhjal otsuseid.

Kui on soov tulevikus võistleda ja selles suunas koolitada sportkoera, siis on kutsikana läbiviidavates mängudes ja suhtlemises vägagi oluline kohe õige siht võtta. Nagu ma eelmises loos kirjutasin on just kutsikas alguses hästi vastuvõtlik kõigele ning seetõttu ka väga kergelt koolitatav.  Tuleks mõelda kahele olulisele asjale.

1. Päris paljude hilisemas elus vajalike harjutuste ja käitumismallide koolitamine on kutsikana oluliselt kergem, kui vanemale koerale, kuna koer õpib kutsikana kiirelt, temas ei ole mingit vastupanu ning ta on näljane. Näiteks kutsikale saab kasutades toitu teha väga kergelt ja mänguliselt selgeks kõrvalkäigu, mille koolitamine vanema koeraga on palju töömahukam ning nõuab tihti ka negatiivse mõjutuse kasutamist.

2. Mitte koolitades õigeid asju on võimalik nö. "kogemata" koolitada koerale valesid asju. Need vale vundamendiga  käitumised on hilisemas elus aga väga rasked ümber koolitada. Näiteks võttes koeralt tagasi tema varastatud sokke või jalanõusid ja andes käsu "anna" võimaldatakse kutsikal käsu saades sikutada ja võidelda. See nö. kodeeribki koerale käitumismalli. Hilisemas elus aga soovitakse momentaalset lahtilaskmist aportist või varrukast ?? Ja sisuliselt ongi tegemist juba mitte koolitamisega vaid ümberõppega. Kuigi koeraomanik ise seda võib olla üldse ei tajugi.

Mida tasuks koolitada kutsikale, kellega soovitakse hilisemas elus näiteks IPO s võistelda. Ütleks nii, et väga oluliseks määrajaks on ajafaktor. Kutsikaga ei ole võimalik kogu aeg ka tegeleda, sest ta vajab puhkust. Kutsikas peab saama ka omaette olla ning oma tegemisi teha. kui kogu aeg kutsikaga tegeleda, siis see hakkab ahistama kutsikat ning ta motivatsioon teiega tegelemise osas ka väheneb oluliselt.  Kui nüüd võtta järelejäänud aeg ning enda aeg (mida ei ole ju piiramatult), siis tulebki teha valikuid. Nagu öeldud, saaks koerale koolitada selgeks lugematult erinevaid asju. Valikute tegemisel tuleb arvestada, et koolitades kutsikale asju, peab tegema piisavas koguses kordusi ning andma aega kinnistumiseks. Kui teha väga palju korraga ning neid mitte korralikult kinnistada, siis tuleb sellest vaid suur supp ja kaos. Ehk siis lähtudes ajast ja hinnates kinnistamisele kuluvat perioodi, tulekski teha valikud.

Järgnevalt kirjutakski sellest, mida mina koolitaks kutsikale.
1. Kõrvalkäik + kontakt + õige asend + vajalik energia + asendi parandamine + peatumistel istumine.
See on tegelikult kõige olulisem tulevikku silmas pidades. Kõrvalkäik koos loetletud parameetritega on kõiga A ja O . Kõrvalkäigu koolitamisel alustatakse õige meeleoluga ning hoides toitu nina all õpetatakse õige asend ja kõik muud juurdekuuluvad detailid.  Vähehaaval toit lahkub nina alt ja detailid jäävad.

2. Sarnaselt toitu nina alla hoides tuleks koolitada ka "istu" , "lama" ja " seisa" alused (ja jällegi õige meeleoluga). Tegelikult on võimalik need kolm käsku koerale nö. liikumise pealt täiesti selgeks koolitada juba kutsikaeas.

3. Mängides palliga on väga lihtne kutsikale programmeerida sisse ka nö. aporti alused ehk õpetada teda kiirendama järgi, haarama ja kiirendama tagasi.

4. Tegelikult on võimalik kutsikale õpetada ka aporti haaramist ja hoidmist, kuid see on juba nö. natuke raskem õigesti teha ja kui pole päris kindel siis ei soovita.

5. Kaltsuga mängudes saab kutsikale õpetada
- kiiret haaramist
- tugevat haaramist
- hoidmist ja rahunemist
- lahti käsku
- võitlemist
- täissuu haaret

6. Jäljekoolitusel on kutsikaeas  tuntavaid eeliseid võrreldes vanema koeraga. Nimelt on kutsikas alati näljane ning seetõttu on tema motiveerimine oluliselt lihtsam, kui vanema koera. Samas on kutsikas kehaliselt nii palju väiksem , kergem ja voolitavam, et talle nö. õige käitumismalli õpetamine on võimalik ilma konfliktideta. Mitmed jäljekomponendid , mis hilisemas faasis on konfliktsed, tulevad kutsikaeas üsnagi iseesesest välja. Kui koolitada kutsikale jälge targalt ja must - valgelt on võimalik edasi liikuda üsna kiirelt ning selle eeliseks on enesekindlam ja konfliktivabam töö tulevikus. Aga nagu ka kõige muuga, tuleb siin üle toonitada ja alla  joonida, et treenida tuleb targalt ja ei tohi rapsida.

7. Tegelikult on kutsikale võimalik selgeks õpetada ka jäljeesemed. Kui see on tehtud kutsikale poosiviiselt ning ohtra rõõmu ja preemiaga, siis selest on väga palju kasu tulevikus, kuivõrd kutsikana õpitu on alati nö. kõige paremini meeles. Sellisel juhul on ese kutsikale ka tulevikus nö. positiivne ja mõnus mälestus "lapsepõlvest" mida jäljel näidatakse rõõmuga.

8. Oma koerale õpetasin kutsikana selgeks ka varjete ristlemise. Sellest saab olema ka Royal- Canini lehel Sportkoera koolituse juures jutt. Kuivõrd varjete ristlemine on varrukat silmas pidades otselselt ilma konkreetse meeleoluta harjutus (puhas kuulekus), siis kutsikale on võmalik hästi nö. sisse programmeerida see et ta peab minema ja tulema tihedalt ning varjesse sisse vaatama.  Kui seda õigesti koolitada, siis säilub see käitumismall ka vanemast peast.

See eelnev puudutab kõik puhtalt kutsika koolitamist. Tegelikult ju lisandub siia veel sotsialiseerivad jalutuskäigud, inimestega ja loomadega suhtlemine ning nö. kodukuulekus. Ehk ilmselgelt ütleksin üsna veendunult, et kõike ei jõua.  Paratamatult tuleb teha valikuid. Toonitaksin siinkohal veelkord üle, et oluline oleks anda kutsikale ka rahu ja puhkust ning valitud harjutusi tuleks teha süsteemselt ja korralikult kinnistada. Kui teha palju asju läbisegi ning neid mitte kinnistada, siis on töö suuremalt jaolt tühja läinud ja koer vanemast peast lihtsalt segaduses.
Ja allajoonitult toonitaks veel, et kõik see koolitus peab olema positiivne ning ohtra kiitusega. Nagu varemgi öeldud, on see kõik kutsika jaoks üks mäng ja trall.

No comments:

Post a Comment