Thursday, March 15, 2012

Kirjavahetus Eesti Kennelliiduga seoses FCI- sse töögruppi minemisega

Ei tahaks kohe kuidagi kurnata koolitushuvilisi poliitiliste teemadega. Kes tahab leida koolitusest rääkivat teksti, see seda siit ei leia ehk pole oluline seda edasi lugeda. Otsige sisukorrast koolitusteemasid.
Kuivõrd 15. märtsil toimunud EKL juhatuse koosolekul oli EKL juhatusel ja minul erinev nägemus sisust, mis meie kirjavahetuses oli, sisi sai kokku lepitud, et ma panen kirjavahetuse avalikul ülesse. Seetõttu panen selle siia, et need kellel vaja lugeda saaksid seda lugeda:

----- Original Message -----
From: "Aivo Oblikas" <aoblikas@bestmark.ee>
To: "Kristin Kerem" <Kristin.Kerem@kennelliit.ee>; "Elo Lindi" <Elo.Lindi@kennelliit.ee>
Sent: Tuesday, January 31, 2012 11:37 AM
Subject: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

> Tere,
>
> 17.-18. märtsil toimub Ungaris Zalagaerszegis järjekordne FCI Töökoerte komisjoni koosolek.
> Lisan meiliga kaasa koosoleku päevakorra (See on kopeeritud selle  kirjavahetuse alla LISA 1)
> Konkreetne asukoht on meie jaoks ebamugavas kohas, kuna sinna peab lendama Viini, sealt rentima auto ja sõitma üle 200 km autoga.
> Eelmisel aastal toimusid  töögrupi koosolekud Saksamaal, kuhu oli samuti kulukas minna, mistõttu ma ei käinud kummalgi 2011 aasta
> koosolekul, et säästa EKL raha.
>
> Arvestades selle taustaga arvan, et sel korral peaks kindlasti minema. Tegemist on koosolekuga, kus toimub ka komisjoni uute juhtide
> valimine.
>
> Esilagse rehkenduse põhjal maksab lend Viini ca. 350 EUR
> Kohapeal ööbimine ca. 90 EUR
> Lisandub autorent. Hetkel on see veel lahtine kuivõrd on võimalus, et äkki saadetakse delegaatidele järgi buss.
>
> Käesolevaga palun EKL juhatuse poolset seisukohavõttu, kas te kinnitate minu kui selle töörühma liikme antud komandeeringuga seotud
> kulud kirjeldatud mahus (võimalus et lisandub autorent) ning ma saan kinnitada oma osavõtu koosolekust.
>
> Lugupidamisega,
> Aivo Oblikas
>----- Original Message -----
Sent: Tuesday, January 31, 2012 12:07 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere,

Me oleme planeerinud rahad selleks lähetuseks. Kui varakult, st kohe näiteks Avis Eesti kaudu planeerida ka autorent ja võtta mitte just kõige suurem masin, peaks autorendikulud jääma ca 200-300 EUR vahele, sh koos kütusega. Seega ma arvan et võiksid asja täpsemalt uurida ja kolmapäeva lõunaks ehk homme lõunaks esitada esialgse eelarve ja taotluse.

Kristin

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, January 31, 2012 12:33 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere,

tegelen,

tänud.

Aivo----- Original Message -----
From: "Aivo Oblikas" <aoblikas@bestmark.ee>
To: "Kristin Kerem" <Kristin.Kerem@kennelliit.ee>; "Elo Lindi" <Elo.Lindi@kennelliit.ee>
Sent: Wednesday, February 01, 2012 4:02 PM
Subject: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

> Taotlus
>
> 17.-18. märtsil toimub Ungaris Zalagaerszegis järjekordne FCI Töökoerte komisjoni koosolek.
> Lisan meiliga kaasa koosoleku päevakorra.
> Konkreetne asukoht on meie jaoks ebamugavas kohas, kuna sinna peab lendama Viini, sealt rentima auto ja sõitma üle 200 km autoga.
> Eelmisel aastal toimusid  töögrupi koosolekud Saksamaal, kuhu oli samuti kulukas minna, mistõttu ma ei käinud kummalgi 2011 aasta
> koosolekul, et säästa EKL raha.
>
> Arvestades selle taustaga arvan, et sel korral peaks kindlasti minema. Tegemist on koosolekuga, kus toimub ka komisjoni uute juhtide
> valimine.
>
> Esilagse rehkenduse põhjal maksab lend Viini ca. 350 EUR
> Kohapeal ööbimine ca. 90 EUR
> Autorent koos bensiiniga  ca.210 EUR
> Kokku esialgselt prognoositav maksumus oleks 650 EUR
> Käesolevaga palun EKL juhatusel eraldada raha kirjeldatud sõidule kirjaldatud mahus ja kinnitada minu komandeering sinna.
>
>
> Lugupidamisega,
> Aivo Oblikas
>

----- Original Message -----
From: "Aivo Oblikas" <aoblikas@bestmark.ee>
To: "Kristin Kerem" <Kristin.Kerem@kennelliit.ee>
Sent: Monday, February 06, 2012 4:16 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

> Tere,
>
> pole mingit tagasisidet kuulnud.
> Mis sellest sai? Kas see käis koosolekust läbi?
>
> Tervitades,
> Aivo----- Original Message -----
From: "Aivo Oblikas" <aoblikas@bestmark.ee>
To: "Kristin Kerem" <Kristin.Kerem@kennelliit.ee>
Sent: Tuesday, February 07, 2012 1:12 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

> Tere,
>
> pole mingit tagasisidet kuulnud.
> Mis sellest sai? Kas see käis koosolekust läbi?
> Kuupäev läheneb. Vaja organiseerida.
>
> Tervitades,
> Aivo----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 07, 2012 1:13 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere Aivo,

Käis koosolekust läbi ja häältega 3:2 sai eitava vastuse.

Kristin----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 07, 2012 1:31 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere,

ma täpsustaks natuke sulle tausta.
FCI komisjonid on vabatahtlikud ehk iga liikmesorganisatsioon saab sinna saata oma delegaadi.

Iga kennellit annab teada, et milises komisjonis peab ta oluliseks osaleda. EKL on aastaid pidanud oluliseks, et Töökoerte komisjonis oleks inimene ka meilt. Selleks mind sinna ka kinnitati.

Iseenesest loetakse väga halvaks tooniks (seda on koosolekutel ka toonitaud ) seda, kui komisjonis on riigist esindaja, aga ta koosolekutel ei käi. Ehk sellisel juhul tuleks anda FCI le teada, et EKL ei pea enam oluliseks antud komisjoni töös kaasa lüüa. Iseasi, mis mulje see jätab FCI le meist , aga siis oleks see korrektne.

Kevadine koosolek on 2-päevane. Sügisene pool päeva. Mitte mingit pointi pole EKL raha kukutada ja sügisesele koosolekule minna. Ehk kui nüüd EKL ei pidanud vajalikuks mind sinna saata, siis sügisel pole ka pointi ning sisi jääks see aasta täiesti vahele.

Ehk minu küsimus kõlab.
Kas ma saadan ise FCI le kirja, et EKL ei pea enam oluliseks antud komisjonis osaleda või tahate selle ise saata?
Kuna komisjon toimub juba kuu aja pärast tuleks seda teha hiljemalt nädala jooksul.

Ootan sinult vastust.

Arvestades, et tegemist on EKL päris suure valdkonnaga olen ma mõnevõrra üllatunud küll selelst otsusest.

Tervitades,
Aivo----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 07, 2012 1:32 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere,

Saadan su küsimuse juhatusele edasi järgmisel koosolekul arutamiseks.

Kristin----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 07, 2012 1:43 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere,

ehk ma sain  nii aru, et ma teatan siis ise FCI-sse.
Konks on selles, et seda ei saa oodata kuud aega enam. Seal on registreerimisega deadline.
Mult juba küsis esimees, et kas osalen või mitte ja ma ütlesin, et neljapäeval otsustatakse.
Ma ei saa öelda , et nüüd ootame veel kuu aega.

Aivo----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 07, 2012 1:43 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere Aivo,

Ma ei näe oma allpool saadetud kirjas, et sulle oleks antud vastav volitus. Registreerimist deadline oli aga umbes juba ENNE juhatuse koosolekut ehk 1. veebruaril.

Kristin----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 07, 2012 1:53 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

01. veebruar oli hotelli registreerumise deadline.
Ma saatsin sinna täpsustuse enne 01. veebruari ja mainisin, et lähiajal teen bronni ka, kui kõik sobib.
Aga mida ma sinu arust peaks siis FCI töögruppi kirjutama?
Ma kirjutan täpselt nii nagu oli, et mina tahtsin tulla ja planeerisin oma plaanid seoses tulemisega aga EKL juhatus ei pidanud oluliseks mind sinna saata. Ni ju oli.

Mis see põhjus oli? Jutt oli ju , et eelarve nagu oli olemas.

Tervitades,
Aivo----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 07, 2012 2:07 PM
Subject: Fw: FCI GHKSitzung Zalagaerszeg/ FCI UDC meeting Zalagaerszeg


----- Original Message -----
To: Frans Jansen
Sent: Tuesday, February 07, 2012 2:05 PM
Subject: Re: FCI GHKSitzung Zalagaerszeg/ FCI UDC meeting Zalagaerszeg

Dear Frans Jansen
FCI utility dog comission,

hereby I announce, that I cannot participate the meeting. I was ready to come and made my plans, but as we have new board in the Estonian Kennel Union, they decided that I will not go. Previous two boards in the Union have seen importance of participating in this group as this is important for the future of Estonian dog activity. So it has been great to participate in the work.
In the next meeting they will decide about the future, will Estonia be in the group or not.
I let you know about this. Have a nice meeting and good luck to you.
I wait for the protocol afterwords.

Best regards,
Aivo Oblikas----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 09, 2012 10:39 AM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek


Tere,

palun saata selle kirja (kiri lisatud allapoole LISA 2) edasi EKL juhatuse liikmetele ning järgneval koosolekul käsitleda teemat, kas EKL-l on oluline osaleda FCI Töökoerte komisjoni töös või ei.
Tõin antud kirjas ülevaate sellest tööst ning ka sellest, miks osalemine reaalses elus tähendabki osalemist mite lihtsalt nimekirjas rippumist.

Tervitades,
Aivo Oblikas
----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 09, 2012 8:47 PM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere Aivo,

Juhatuse liikmed said antud kirja kätte. Tulenevalt sellest, et oled juba FCI vastavale toimkonnale omal algatusel teatanud, et koosolekul ei osale, leidis juhatus tänases telefonikõneluses, et me ei muuda oma eelmisel koosolekul tehtud otsust. 


Lugupidamisega,

Kristin Kerem
juhatuse esinaine
Eesti Kennelliit----- Original Message -----
Sent: Friday, February 10, 2012 8:25 AM
Subject: Re: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere,

Palun saad see meil ka teistele juhatuse liikmetele.
see ei ole ju normaalne. Või on sinu meelest, et te otsustate koolitusküsimusi pea igal koosolekul selliselt, et päris hästi pole kurisis ning ei tea sügavamalt ja ega ei küsi ka ning siis otsustate ühte pidi ja siis pärast parandate teistpidi.

Tegelikult ju see osa ongi aju, et miks te nädal tagasi arvasite ühte moodi ja nüüd arvate teistmoodi, aga kuna ma saatsin äraütlemise kirja, siis selleks, et mulle kohta kätte näidata ei otsusta teistpidi. Nii ju ei käitu suure organisatsiooni juhatus.
See jätab ikka väga koomilise mulje.

Olgem ausad, kui ma ei oleks kirjutanud teie äraütlemise järgselt neid kirju, sisi te poleks ju teemat isegi arutanud rohkem, siis tegelikult ju te polekski hakanud üldse mõtlema, et äkki oleks tulnud teistpidi mõelda ja otsustada.

Tänane seis on selline, et kokkuvõttes on igal juhul tekkinud kehv seis.
Esiteks olen ma FCI komisjoni delegaat, kes istub nimekirjas ja kohal ei käi.
Teiseks komisjon teab, et ma ei tulnud kohale, sest te ei lasknud.
Ilmselgelt ei käi see komisjonide loogikaga kokku, et ma istun lihtsalt nimekirjas.

Nüüd te otsustasite mind mitet saata ja te pävisite sellega koolitusringkondades korraliku meelepaha. Nüüd on teil valida, kas võtta delegaat üldse sealt komisjonist välja, millega te teenite välja FCI imestuse ning annates mõnevõrra kummalise signaali sinnapoole ning ilmselgelt satute te koolitusringkondades veel kehvemasse seisu või

te jätate mind nimekirja nö. lihtsalt olema, aga ei saada mind, mis näeb ka halb välja.

Ja kõige selle taustal on veel tegelikult ka teada fakt, et eelarves oli isegi raha selleks olemas.

Juba siis kui te seda filmimise punkti paari päevaga edasi - tagasi otsustasite ma ütlesin, et teinekord palun äkki helistate või küsite, et mitte ennast lolliks teha. Nüüd on ju seis jällegi sama.

Ma ütleks kokkuvõtvalt nii, et kui ma oleks ise praegu EKL juhatuse esimees, sisi tegelikult oleks suht loll seis,  et mida otsustada. Ma ei saa välistada, et mingite emotsionaalide survel ma oleks näiteks mänginud enast ka samsse seisu.
Ma arvan, et mina tõenäoliselt otsustaks kinnitada sinan sõidu ning paluda saata komisjonile kiri , et näiteks vaadanud üle eelarve võimalused me sisiki leidsime selle raha ja peame ikkagi oluliseks meie delegaadi osalemist.
Ilmselgelt ei oleks hea seis ja hea otsus, aga kui valida on kahe halva vahel, mis on ju tegelikult veel ise põhjustatud, sisi tuleb kuidagi valida.

Edaspidiseks annan nõu. Teil ei ole juhatuses kedagi, kes oleks koolitusega natukenegi rohkem kursis, äkki küsite nõu enen kui üle jala lähete rapsima. Ma olen isegi pakkunud et saame kokku ja ma annan nõu ja arutame, aga seda pole ju te ka oluliseks pidanud.

Palun saad see meil ka teistele juhatuse liikmetele.

Tervitades,
Aivo----- Original Message -----
To: Juhatus
Sent: Friday, February 10, 2012 10:50 AM
Subject: Fwd: FCI Töökoerte komisjoni koosolek

Tere,

Aivo soovil edastan.

Kristin----- Original Message -----
To: frans-jansen
Sent: Friday, February 10, 2012 10:57 AM
Subject: Estonian Kennel Union representative in FCI Utility Dog Commission

Dear Madams/Sirs,


As Aivo Oblikas is no longer chairman of the Training Coordination Committe of EKU and the election of the new board and chairman for the Training Coordination Committe will take place in about month's time, we regard it fair that Estonia is not taking part of meeting this time and we kindly ask you to forward the protocol of the committee meeting to the board of EKU, so that we could forward it to the right persons once the new board and chairman are elected.
We also draw your attention to the fact that Aivo Oblikas does not have any right to represent Estonian Kennel Union in this matter from now on.


Best regards,

Kristin Kerem
Chairman of the Board
Estonian Kennel Union----- Original Message -----
Sent: Friday, February 10, 2012 11:58 AM
Subject: Re: Estonian Kennel Union representative in FCI Utility Dog Commission

Tere,

selles mõttes läks jälle natuke nihu.
Kurat kas sa te ie saa aru, et mida rohkem te praegu otsuseid oma puudulikel teadmistel langetate seda suurema supi te kokku keedate.
Kui minu eelmine kiri oli lihtsalt teada andmine, et ma ei tule, siis see kiri teeb juba EKL-i suhteliselt naerualuseks.

Iva on selles, et KKK esimees ei ole automaatselt Töökoerte komisjonis Eesti esindajaks.
EKL juhatus otsustas kunagi et saaadme esindaja sinna komisjoni.
Sisi küsis ta EKL-KKK arvamust, et kes võiks olla esindaja.
EKL-KKK pakkus välja mind. EKL juhatus kinnitas mind sinn akomisjoni liikmeks.

Kui te kirjutasite praegu sellise kirja ,siis sellega te annate etada, et  EKL ei taha enam olla antud komisjonis liige.
Vastasel juhul oleks te kirjutanud, et me vahetasime liikme välja ja uus liige on see ja see.
Nüüd et andiste üheselt teada, et EKL ei taha liiget.

See näeb nõme välja.

Miks te niimooid Eesti mainet nullite?

Aivo Oblikas----- Original Message -----
Sent: Friday, February 10, 2012 11:58 AM
Subject: Re: Estonian Kennel Union representative in FCI Utility Dog Commission

Aivo,

Ma ei pea sel teemal rohkem vestlust Sinuga.

Kristin----- Original Message -----
Sent: Friday, February 10, 2012 4:19 PM
Subject: Re: Estonian Kennel Union representative in FCI Utility Dog Commission

Ma ka ei pea. Aga ma pean tunnistama, et see grupp inimesi, kes  aina rohkem aru on hakanud saama, et Sa juhtides EKLi ei aja mitte Eesti või EKL ajsa vaid enda asja on järjest suuremaks kasvanud.

Mulle jäävad su motiivid küll segaseks, aga ilmselgelt neil on EKli silmas pidades üsna valusad tagajärjed.
Loodetavasti nii sina kui ka teised juhatuse liikmed saavad selelst aru, et te vastutate juhatuses oma varaga otsuste eest.

AivoLISA 1. FCI st tulnud kiri ja päevakord

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be
Thuin, 16/01/2012
For the attention of the members of the FCI Commission for Utility Dogs
Dear member,
Further to the request of the President of the FCI Commission for Utility Dogs, Mr Frans
Jansen, we have the pleasure of informing you that a meeting of the commission will take
place in Zalaegerszeg (Hungary) on Saturday 17th & Sunday 18th March 2012 at the
following address:
Place of the meeting: Hotel Arany BARANY
Széchenyi tér 1
H – 8900 Zalagaerszeg
Tel: +36 92550040
Fax:+36 92550041
E-Mail: info@aranybarany.hu
Reservations: please mention the code: „FCI Gebrauchshundekommission“.
Beginning of the meeting : Saturday 17th March 2012 at 09.00 a.m.
End : Sunday 18th March 2012 at 12.30 p.m.
The members are asked to book their room personally at the above address before 1st
February 2012. The delegates who arrive by plane are asked to fly to Vienna and from there
to travel by car to Zalagaerszeg.
Please find below the agenda of the meeting.
We wish you an excellent meeting and a nice stay in Zalagaerszeg.
Yours sincerely
Y. De Clercq
Executive Director

Meeting of the FCI Commission for Utility Dogs
on March 17th , 2012 in Zalagaerszeg/Hungary
AGENDA
1. Welcome speech
2. Approval of the agenda
3. Approval of the minutes of the meeting held on September 12th, 2011 in
Rheine/Germany.
4. Messages
5. World rankinglist for CACIT judging
6. Pool of international judges
7. Information from the section “Mondioring”
8. Information about the FCI 2012 World Championship for Tracking Dogs in Germany
9. 2012 FCI European Championship for Tracking Dog
10. Election of the President, Vice-President and secretary
11. Preview of the 2012 FCI World Championship for Utility Dogs 2012.
12. Any other business
13. Date and place of the next meeting.

LISA 2

EKL juhatusele

Ülevaade


            Kuivõrd EKL juhatus otsustas  02. veebruaril toimunud koosolekul mitte toetada minu lähetust FCI Töökoerte Komisjoni koosolekule, siis lähtuvalt sellest otsustasin koostada EKL juhatusele ülevaate konkreetse komisjoni tööst ning Eesti esindaja sinna kuulumise vajalikkusest. Saadan antud kirjast koopia ka EKL Volinike Kogule, EKL-KKK eestseisusele ning EKL Revisjonikomisjonile (kuivõrd tegemist on ju rahaliste kulutustega).
Olles olnud alates 2005. aastast selle komisjoni liige, olen võimeline andma üsnagi tervikliku pildi komisjoni tööst ja selega haakuvast.

            Nimetatud komisjon on üks mitmest FCI vabatahtlikust komisjonist, kuhu iga liikmesriik võib saata ühe oma esindaja. Komisjoni istungid toimuvad 2 korda aastas ning neid viiakse läbi samas linnas, kus toimub sellel aastal FCI IPO MM. Üldiselt loetakse heaks tavaks, et kui riik saadab komisjoni oma esindaja, siis see inimene peaks ka koosolekutel kohal viibima. Kõik puudumised lähevad kirja ning mittetulemisel saadetakse selle kohta eelnevalt ka vastav teade ning vabandus. Need lähevad kirja ka komisjoni istungi ametlikku protokolli. Esimestel aastatel sai oldud antud komisjonis just rahalistel kaalutlustel selliselt liige, et ei käinud kohal. Eesmärk oli saada komisjonist tulevaid protokolle näha ning olla selle kaudu enam-vähem kursis komisjoni tööga. Taolisele käitumisele järgnes kiri FCI-lt EKL-le, milles paluti vaadata üle inimeste osalemine komisjonide töös ning mitte liige olla, kui pole võimalik. Peale vastavat reaktsiooni on EKL-i esindajad oluliselt aktiivsemalt osalenud komisjonide töös, kaasaarvatud ka mina.

            Enamikul riikidest on esindajaks antud komisjonis inimene, kes on pikaajaliselt teenistuskoerte aladega seotud olnud. Valdav enamus delegaatidest on pikka aega koeri koolitanud (enamus neist on varrukamehed), samuti pea kõik on FCI kategooria IPO kohtunikud. Suurem osa neist on osalenud ka oma koertega MM-võistlustel. Kogemuslik pool on väga oluline, kuivõrd enamik arutelu ning ka tööd eeskirjadega eeldab kogemuse olemasolu. Komisjoni töö toimub valdavalt saksa keeles ning suurem osa tõlgitakse inglise keelde. Samas jääb päris palju ka tõlkimata, mistõttu delegaadid, kes saksa keelt ei oska, jäävad üksjagu kehvemasse seisu. Oluline pole niivõrd osata saksa keelt ladusalt rääkida, kuid baasasjadest aru saamine tuleb kasuks (eriti terminoloogia poolel).

            Kirjutaksin lähemalt, mida on andnud Eestile komisjoni töös osalemine  ning miks seal peaks osalema.

Komisjoni töös osalemine on Eestile kasulik mitmes tasandis:
1. Me oleme paremini kursis ühe FCI mõistes väga suure valdkonna tegemistega ning edasiliikumise suundadega. Samuti saame kaasa rääkida eeskirjade loomisel.

2. Me oleme nö. pildis ehk tänu komisjonis osalemisele ollakse täna mitmetes riikides oluliselt paremini kursis, et ka EKL tähtsustab meil koerte koolitamist ning et meil on olemas koolituse erinevad tasandid kuni MM-ini välja. Huvitaval kombel hakati ka meie osalemist MM-idel paremini märkama alles peale komisjoni töös osalemist. Kuivõrd MM-idel osaleb väga palju riike, siis need riigid, kes ei tule kõrgetele kohtadele, ei hakka muidu eriti silma. Me ise kipume küll arvama, et me oleme tähtsad ja kõik vaatavad, mida me teeme, kuid kahjuks see ei ole nii.

3. Väga olulist rolli mängib koosolekutega kaasnev lobby. Sellega on võimalik oluliselt paremini viia ennast kurssi FCI nö. kirjutamata reeglitega ning samuti luua Eestile nö. tulevikuvõimalusi.

4. Kuivõrd komisjonide koosolekutel on alati tutvustatud nii IPO kui ka IPO-FH MM-ide võistlustingimusi ning antud kaasa sealsed jäljeesemed, siis on selelst abi olnud ka meie meeskondadele, eks on läinud FCI MM-idele.


Nüüd lähemalt sellest, millest on konkreetselt meile kasu olnud:
a. Oleme saanud komisjoni esimehelt konkreetse etepaneku korraldada Eestis IPO-FH MM. Ehk kui meil peaks tekkima soov ning me, hinnates oma võimekust, oleksime selleks valmis, siis meil õnnestuks selline suurvõistlus ka Eestisse saada. Kuivõrd muu maailma mõistes oli koolituse poolel Eesti üsnagi mitte keegi, siis arusaadavalt ei anta sellist suurvõistlust kergekäeliselt ning taolise ettepaneku saamine nõudis selgitustööd ja lobby. Selline võistlus aga oleks kasulik mitte ainult selleks, et teadvustada maailmale veel paremini Eestit koolitusmaana, vaid ka selles osas, et populariseerida koerakoolitust Eestis ning näidata ühiskonnale, et on olemas koerasport ka kõrgemal tasemel.

b. Olime kursis IPO ja koos sellega toimuva BH, FH (ning tegelikult ka PJK) eeskirjade muutumisega juba 2-3 aastat ette. See on andnud meile aega kohaneda ning ennast kursis hoida. Sellele teadmisele toetudes oleme näiteks Eestis juba organiseerinud 6 koolitust kohtunikele, koolitajatele ja ka koeraomanikele.

c. Oleme oluliselt paremini saanud aru eeskirjade tekkimise ja toimimise süsteemist. Varem näiteks arvati Eestis kuni EKL-i ja EKL-KKK kõrgeima tasemeni välja, et SchH ja VPG  on rahvusvahelised alad ning need eeskirjad kehtivad siin automaatselt. Samuti arvasime ekslikult, et Eestimaa pinnal on võimalik koraldada muu maailma riikide kalendris olevaid eksameid. Omades aga nüüd asjadest märksa selgemat pilti, oleme saanud selle poole palju paremini korrastatud ning sellest lähtuvalt võetakse ka Eestit koolitusringkondades märksa tõsisemalt. Tänaseks lõpuni jõudnud paar aastat tagasi alanud SchH ekamite temaatika, mis ka EKL juhatuses korduvalt käis, sai alguse just sellest teadmisest.

Samuti võimaldab see teadmine ka täna uued IPO eeskirjad meil Eestis meile märksa sobivamal moel vastu võtta, võrreldes olukorraga, kui me neid taustateadmisi ei oleks omanud (teha sinna sisse muudatusi, mis on meile väga vajalikud – näiteks lubada eksamite korraldamine ka muudel päevadel kui laupäev ja pühapäev jms)

d. Puhtalt komsijoni töös osalemine lõi võimalused, et meil õnnestus kutsuda 2010. aastaks Eestisse kohtunike ja varrukameeste koolitust tegema Alfons van den Bosch. Kuivõrd Belgia on varrukameeste koolituses maailmas nr. 1 riik ning konkreetne härrasmees on seda valdkonda seal juba mitu aastakümmet vedanud, siis oli selline koolitus vaieldamatult parimal tasemel, mis üldse võimalik on. Antud koolitusest võtsid osa ka lätlased. Samuti IPO kohtunike koolitus oli selles mõtes ainulaadne, et kuni tänaseni pole Eestis kordagi viinud läbi sedasorti koolitust kohtunikele mitte ükski inimene, kes on ise olnud eeskirjade loomise tiimis. Kuivõrd Alfons van den Bosch on väga kiire ajakavaga ning nõutud inimene, siis tema siia organiseerimine sai võimalikuks just tänu sellele, et ta nägi ja kuulis läbi minu, mida me Eestis teeme ning sai aru, et me oleme selles valdkonnas väga  huvitatud arengust. Tänaseni on ta tegelikult ka ainus IPO kohtunik, kes on olnud korduvalt nii MM-ide kohtunik kui hinanud Eesti IPO MV.

e. Tänu komisjonis osalemisele omame samuti ette teadmisi, et FCI võttis vastu Põhjamaade nn. Nordic alad ning et sellega tekib meil üsna hea võimalus harrastada Eestis Soome kohalike aladega sarnaseid alasid. Meil on olemas ka videod antud aladest.

f. Tänu komisjonis osalemisele hakati meile saatma infot FCI IPO kohtunike koolitustest, mis on toimunud aastaid, kuid millest me ei olnud teadlikud.  Tänu sellele oleme me seal saanud osaleda. Need koolitused on 100% ulatuses üles filmitud ja kõik kohalikud kohtunikud on saanud selle materjali DVD kujul. Samuti on saadud teadmiste baasil korraldanud siinsetele kohtunikele ja koerasportlasetele pikk rida koolitusi. See on kindlasti olnud kasuks meie kohtunike hindamise taseme tõstmisel ning viinud edasi ka mingil määral taseme väiksemagi ühtlustumiseni.

g. Tänu komisjonis saadud teadmistele olen saanud kutseid  ja viinud läbi koolitusi Lätis ja Leedus sealsetele IPO kohtunikele ning see kindlasti on olnud Eestile hea imidzi looja, et seda tegi eestlane, mitte keegi Kesk-Euroopast.

h. Alles hiljuti aitasin komisjonist saadud teadmisi ja kontakte ära kasutades lätlasi vägagi ebameeldivast situatsioonist üle saamisel, mis oleks pikemas perspektiivis ka Eestile probleeme kaasa tuua võinud. Lätis sooviti kehtestada sealse Kennelliidu tasandil nimekiri koertest, kes treenivad IPO-t (kaitseosa) ning nimetada seda nimekiri nn. inimesi hammustada ja ründama õpetatud koerte nimekirjaks. Tänu minu koordineerimisele sai FCI-st vastav tugi taha ning see nimekiri jäi koostamata. Eestile oleks tähendanud nii lähedase naabri juures taolise nimekirja tekitamine vägagi reaalset ohtu, et ka meil IPO areng ühel hetkel ühiskonna survel peatub.

i. Haakuvalt eelneva punktiga on tegelikult saanud mulle oluliselt selgemaks mujal Euroopas valitsev oht ja ühiskondlik surve IPO vastu. Tänaseks on leitud seal lahendused, mis tagavad ala arengu ning võetud maha see surve, kuid see ei ole olnud lihtne. Eri maade kogemused, mida nad on jaganud, on samuti vägagi kasulik info, mida meil ühel päeval võib vaja minna.

Seda nimekirja võiks veel jätkata pikalt. Kuid siiski kõige olulisemaks näitajaks loen asjaolu, et FCI-s saadakse aru, et Eesti on endiste NSVL-i riikide seas koerte koolituses esireas ning tegeleb tõsiselt ühe FCI-le olulise valdkonna arendamisega. Tõsi, tööd on selles valdkonnas veel palju teha, sest näiteks viimasel kokkusaamisel küsis Jaapani esindaja minu käest, et kas me oleme Venemaa osa.

Mida peab ka kahjuks tõdema on see, et alustades nö. uue delegaadina läks ca. aasta aega enne, kui oli võimalik hakata inimestega suhtlema ning et reaalselt meie arvamust ka kuulati. See on ka arusaadav, sest Eesti ei ole suurema osa Kesk-Euroopa jaoks just väga tõsiselt võetav koerakoolitusmaa ning näiteks minu puhul aitas palju kaasa see, et osalesin ise MM-il ning olin mitu korda kaptenina kaasas.

Oma kirja alguses ma mainisin, et komisjoni koosolekud toimuvad 2 korda aastas. Kevadine koosolek on 2-päevane ning selles sisaldub ka 2 õhtusööki, mille roll üldise suhtluse arendamisel ning lobbys on väga oluline. Sügisene koosolek vältab 3 tundi ning on pigem  MM-i organiseerimist ja taset kokkuvõttev. Kui sügisesel koosolekul pole ühtegi olulist teemat lisaks ja meie meeskond ei osale võistlustel, siis on sügisesel koosolekul osalemine suhteliselt vähetähtis.

Olles käinud koosolekutel stabiilselt kohal ning samuti kohtunud samade inimestega detsembris toimuvatel FCI kohtunike koolitustel, otsustasin 2011. aastal koosolekutele mitte minna. Mitteosalemisel oli kaks põhjust:
1. kuivõrd mitmed olulised eeskirjad olid just vastu võetud ning uusi ei olnud veel algatatud, siis oli koosolekute sisu suhteliselt nõrk
2. koosolekud toimusid Saksamaal piirkonnas, kuhu kohalesõit oli pikk ja aeganõudev. Lisaks väga kulukale sõidule oli ka hotell nendel kordadel oluliselt kallim.

Toetudes kahele nimetatud punktile otsustasin säästa EKL-i raha ning mitte osaleda nendel kahel koosolekul. Saatsin ka vabanduse komisjonile.
Kui detsembrikuisel kohtunike koolitusel küsisti minu osalemise kohta 2012. a kevadisel koosolekul, siis kinnitasin, et üritan igal juhul tulla. Koosolekule eelnevalt uurisin ka läbi muud detailid ja teatasin komsijoni esimehele, et üsna reaalne on, et seekord olen kohal. Seda ütlema veenis mind muuhulgas asjaolu, et EKL juhatuse esimees Kristin Kerem kinnitas vastava eelarverea olemasolu EKL-i 2012. aasta eelarves.

Pean tunnistama, et toetudes kõigele eelpoolkirjeldatule olen sügavalt pettunud, et EKL juhatus siiski otsustas mitte saata mind delegaadina komisjoni koosolekule. Kuivõrd selleaastane koosolek on samuti meile üsnagi ebameeldivas kohas, kuhu sõit läheb kalliks, siis seda oleks tasakaalustanud mingil määral oluliselt odavam hotell (koosolek toimub Ungaris).
Sügisene kulutus 500- 600 EUR ringis selleks, et viibida 3 tundi koosolekul, tundub selle  kõrval üsnagi mitteotstarbeka raiskamisena.

Ma loodan, et EKL juhatus, arutades Eesti osalemist FCI komisjonides, mõistab konkreetses komisjonis osalemise tähtsust ning seda, miks on vaja ka koosolekutel kohal käia.

Tallinnas, 09. veebruaril 2012.a.

Lugupidamisega,
Aivo Oblikas
No comments:

Post a Comment